Register
X

Log in
X

Jobs

Mësimdhënës për edukatë fizike (në gjuhën turke)

Publish Date:04.08.2015
End Date:12.08.2015

Prishtinë

Prishtinë

Sekretar shkolle (3)

Publish Date:04.08.2015
End Date:13.08.2015

Klinë

Mesimdhenes/e (4)

Publish Date:04.08.2015
End Date:17.08.2015

Hani i Elezit

Mesimdhenes/e (41)

Publish Date:04.08.2015
End Date:18.08.2015

Shtime

Call Agent (Gjuhe Gjerman dhe Turke)

Publish Date:03.08.2015
End Date:17.08.2015

Ferizaj
Prishtinë

Farmaciste të diplomuara (2), Teknike te farmacise(2)

Publish Date:03.08.2015
End Date:10.08.2015

Prishtinë

Menaxher i Personelit

Publish Date:03.08.2015
End Date:08.08.2015

Shtime