Register
X

Log in
X

Jobs

Arsimtar i ciklit klasor

Publish Date:27.01.2015
End Date:10.02.2015

Novobërdë

Avokat i Popullit

Publish Date:27.01.2015
End Date:12.02.2015

Prishtinë

Zyrtar i Shitjes Direkte

Publish Date:27.01.2015
End Date:04.02.2015

Prizren

Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme

Publish Date:27.01.2015
End Date:02.02.2015

Mitrovicë

Kuzhinier/e, Kamerier/e, Banakier/e, Serviruese (shërbyese)

Publish Date:27.01.2015
End Date:03.02.2015

Prishtinë

Koordinator /e në Njësinë e Pajtueshmërisë

Publish Date:27.01.2015
End Date:02.02.2015

Prishtinë

Prishtinë