Register
X

Log in
X

Jobs

Prishtinë

Nje punetor teknik

Publish Date:31.10.2014
End Date:05.11.2014

Klinë

Mësimdhënës (4)

Publish Date:31.10.2014
End Date:11.11.2014

Ferizaj

Shofer personal i Kryetarit të Komunës

Publish Date:31.10.2014
End Date:14.11.2014

Fushë Kosovë

Zyrtar i Elektrosë

Publish Date:31.10.2014
End Date:14.11.2014

Fushë Kosovë

Zyrtar i lartë për Noterinë dhe Përmbarimin Privat

Publish Date:30.10.2014
End Date:13.11.2014

Prishtinë

Përkthyes Shqip – Anglisht dhe anasjelltas

Publish Date:30.10.2014
End Date:13.11.2014

Prishtinë

Përkthyes Shqip – Serbisht dhe anasjelltas

Publish Date:30.10.2014
End Date:13.11.2014

Prishtinë