Register
X

Log in
X

Jobs

Kuzhinjer per Gjermani (4)

Publish Date:02.10.2015
End Date:08.10.2015

Gjermani

Asistent/e ne Departamentin e Shitjeve

Publish Date:02.10.2015
End Date:15.10.2015

Prishtinë

Administrator të Sistemeve

Publish Date:01.10.2015
End Date:09.10.2015

Prishtinë

Agjent te shitjes (20)

Publish Date:01.10.2015
End Date:31.10.2015

Prishtinë

Punetorë në Ndërtimtari

Publish Date:01.10.2015
End Date:10.10.2015

Të gjitha qytetet

Intern - Communications Associate

Publish Date:01.10.2015
End Date:15.10.2015

Zveçan

NUNV Municipal Project Associate

Publish Date:01.10.2015
End Date:13.10.2015

Gjakovë
Istog
Kamenicë
Lipjan
Prishtinë

Human Dimension Officer

Publish Date:01.10.2015
End Date:20.10.2015

Të gjitha qytetet

Zyrtar i Administrimit të Rrjetave

Publish Date:01.10.2015
End Date:13.10.2015

Prishtinë