Log in
X

Jobs

Inspektor i Ndërtimit

6 ditë të mbetura

DATABASE ADMINISTRATOR

1 ditë e mbetur

Komercialist-ambullantiv

5 ditë të mbetura

Mirembajtese (Pastruese)

5 ditë të mbetura

Merchandiser

10 ditë të mbetura

Shitës/e, Depoist

1 ditë e mbetur

Prezantues Mjekesor (3)

17 ditë të mbetura

Menaxher i sallonit

17 ditë të mbetura

Agjent i Shitjes ne terren

2 ditë të mbetura

Kopshtar

3 ditë të mbetura

MENAXHER I SHITJES

17 ditë të mbetura

INXHINIER / TEKNIK

2 ditë të mbetura

Advisor - Water and Sanitation

3 ditë të mbetura

JURIST

2 ditë të mbetura

MENAXHER MARKETINGU

2 ditë të mbetura

Youth Worker

1 ditë e mbetur
Advertising
Advertising