Register
X

Log in
X

Company Name

ITD Prishtinë sh.p.k.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Product Manager

Product Manager

Information

Publish Date

12.05.2017

End Date

25.05.2017

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

ITD Prishtine shpk, kerkon te rekrutoje:

Product Manager

Detyra dhe Pergjegjesi:

- Njeh gamën e produkteve, specifikimet e tyre teknike, konfigurimet standarde dhe opsionet shtesë, limitet dhe mundësitë për upgrade.

-  Njeh produktet konkurrente ne treg dhe avantazhet apo disavantazhet e tyre. Krahason specifikat teknike, çmimet etj, me produktet tona.

-  Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij në tregun vendas.

-  Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij jashtë vendit.

-  Realizon arritjen e çmimeve konkurruesetë blerjes.

-  Sugjeron çmimet e shitjes dhe kryen procedurat përkatëse për administrimin e tyre.

-  Kryen porositë për produkte tek furnitorët. Ndjek në sistemin e furnitorit statusin e porosisë.

-  Njeh mirë sistemin e  kodifikimit të produkteve.

-  Bashkëpunon me departamentin e importeve për një ecuri normale të kohës së furnizimit.

-  Bashkëpunon me departamentin e importeve për hapjen e rregullt të kartelave në magazinë, emërtimin e rregullt dhe uniform të produkteve për shitje, kontrollin e çmimeve të importit, kostos, etj.

Kriteret per kandidate:

-  Të ketë perfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat ekzakte; Shkenca Kompjuterike, Matematike, etj.)

-  Eksperience e meparshme punë në pozicione analoge se pagu 2 vite pervojë pune.

-  Njohuri shume te mira rreth produkteve te Teknologjisë Informative.

-  Te ketë njohuri te mira te gjuhes angleze.

-  Te ketë aftësi shumë të mira komunikuese

Ju lutem te ceket pozita per te cilen aplikoni, ne subject!

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@itd-ks.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook