Register
X

Log in
X

Company Name

DACI Metal Construction

Phone Number

038/591-900

Company Place

Fushë Kosovë

Saldues (10), Punetor Ndihmes (10), Inxhinier te Ndertimtarise (1)

Saldues (10), Punetor Ndihmes (10), Inxhinier te Ndertimtarise (1)

Information

Publish Date

29.09.2017

End Date

29.10.2017

Categories

Saldues | Të tjera...

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

NNP "DACI" Metal Construction
Rajoni 01. 12060 Bardh i Madh-Fushë Kosovë

KONKURS

Kompania NNP "Daci" Metal Construction shpallë konkurs për pozitat e mëposhtme:
- SALDUES 10 vende pune
- PUNËTOR NDIHMËS 10 vende pune
- INXHINIER TE NDERTIMTARISE


Kualifikimet, aftesit dhe përvoja:
-Të kenë të mbaruar shkollën e mesme.
-Përvojë e konsiderueshme në salldimin e konstruksioneve të rënda metalike
-Përvojë dhe aftësi për të punuar nën trysni dhe me afat të kufizuar.

Të interesuarit për pozitat e lartë cekura mund të na kontaktojnë në:
Tel: 038/591-882
Tel: 044/418-800
Email: nnpdaci@gmail.com

Advertising
Advertising
Facebook