Register
X

Log in
X

Company Name

FINCA Kosovo

Phone Number

038/ 609 721, 609 722

Company Place

Prishtinë

ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË

ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË

Information

Publish Date

03.10.2017

End Date

16.10.2017

Categories

Bankë

Job Places

Gjakovë | Graçanicë | Kaçanik

Job Description

FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë.

Me synim për të shërbejë klientë në mbarë Kosovën, FINCA Kosova po zgjeron rrjetin e degëve me 3 degë të reja, andaj shpallë konkurs për pozitat:

ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË

Për degët e reja : XËRXE, KAÇANIK, GRAÇANICË

PËRGJEGJËSITË:

 • Regjistron transaksionet e pagesave me para të gatshme nga ana e klientëve;
 • Përgatitë marrëveshjet për kredi;
 • Ndihmon Departamentin e kredive gjatë procesit të shpërndarjes së kredive;
 • Përgatitë raporte javore, mujore dhe raporte të tjera sipas kërkesave nga zyra qendrore ;
 • Zbaton rregullat dhe procedurat sipas standardeve me te larta të shërbimit ndaj klientëve:
 • Raporton në Departamentin e Financave:
 • Raporton te Menaxheri i Degës;

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë Universiteti në ekonomi, financa kontabilitet ose të ngjashme;
 • Përvoja e punës me menaxhim të parave të gatshme;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Aftësi të forta analitike dheorganizative;
 • Njohuria egjuhësangleze konsiderohet përparësi;
 • Preferohet posedimi i patentëshoferit;

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online në web faqen: Kosovo.FINCA.org ose dergoni CV- në dhe Letrën motivuese nëe-mailadresën: recruitment@fincakosovo.org , Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë.
Afati i aplikimit deri me16/10/201
Kosovo.FINCA.org

Expired

Advertising
Advertising
Facebook