Register
X

Log in
X

Company Name

Emerald Hotel

Phone Number

Company Place

Prishtinë

MENAXHER PËR SIGURIM

MENAXHER PËR SIGURIM

Information

Publish Date

06.10.2017

End Date

15.10.2017

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

PËR PRANIMIN E 1 (NJË) MENAXHERI PËR SIGURIM

Lloji i punësimit:       Me orar të plotë
Afati i konkurrimit:  Deri më 15.10.2017

Kandidati i interesuar për këtë pozitë duhet t’i plotësojë kushtet e mëposhtme:

Përgjegjësitë:

 • Menaxhimi i operacioneve të sigurisë gjatë gjithë kohës dhe gjithë vitit kalendarik, duke përfshirë edhe trajnimin epunonjësve të sigurisë, inspektimi i rregullt dhe jo i rregullt i vendeve të sigurisë, mbajtja e evidencave.
 • Mbajtja e kontakteve me organet policore dhe agjencionet tjera që lidhen me sigurinë.
 • Pjesëmarrja në takimet emenaxhmentit për të adresuar çështjet e sigurisë.
 • Kryeja e video-hetimeve dhe nxjerrja e informacioneve kurdo që kërkohet për çështjet e sigurisë.
 • Monitorimi dhe pjesëmarrja në koordinimin e projekteve me kontraktorët, duke përfshi edhe
  harmonizimin me kontraktorët e planeve të sigurisë, procedurat e qasjes dhe të raportimit. 

Edukimi / Përvoja

 • Niveli bachelor në lëminë e sigurisë apo ndonjë lëmi të ngjashme;  
 • Së paku pesë (5) vite përvojë në menaxhimin e operacioneve të sigurisë apo në funksione të ngjajshme.

Kualifikimet e nevojshme

 • Njohuritë mbi praktikat standarde të sigurimit;
 • Përvoja në menaxhim dhe aftësia për organizim të menaxhimit;
 • Aftësia e menaxhimit të njëkohësishëm të disa detyrave duke u dhënë përparësi atyre që janë me prioritet.
 • Përvoja me me video-sistemet elektronike.
 • Përvoja me sistemin e kontrollit të qasjes elektronike.
 • Njohja e pakos së Microsoft-it dhe windows-it.
 • Të qenit në gjendje që nëse kërkohet, të përgjigjet në thirrjet emergjente apo thirrjet tjera gjatë 24 orëve /
  ditëdhe 7 ditëve në javë.
 • Gatishmëria për mbulimin rotativ të punës gjatë fundjavës.
 • E domosdoshme leja e vozitjes për automjetet e vogla të udhëtarëve.

CV-të duhet duhet të dërgohen në email adresën: albulena.varoshi@emeraldhotel.info
Preferohet që bashkë me CV-në të dërgohet edhe një fotografi elektronike e portretit.
Nuk pranohen forma tjera të konkurimit (përmes ardhjes personale apo komunikimit me telefon).

Vetëm kandidatet e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.          Expired

Advertising
Advertising
Facebook