Register
X

Log in
X

Company Name

Comodita

Phone Number

Company Place

Pejë

Motion Designer

Motion Designer

Information

Publish Date

07.10.2017

End Date

20.10.2017

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Gjakovë

Job Description

DEVOLLI CORPORATION, sipas nevojave dhe kërkesës së departamentit të Marketingut në Comodita Home, Gjakovë, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës,

 • Motion Designer -  1 pozitë

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Është përgjegjës për krijimin e dizajneve me një impakt të lartë vizual dhe në përputhje me mesazhin. 
 • Dizajnet do të përfshijnë një varietet të gjerë të produkteve si: Reklamat, broshurat, posterat, ekspozitat, logot dhe çdo element që lidhet me identitetin vizual të kompanisë,
 • Të zhvillojë ide dhe koncepte kreative, të gjejë zgjidhjen e përshtatshme për të përmbushur kërkesat e brendshme të kompanisë për një aktivitet te caktuar,
 • Duhet të ketë ide kreative dhe të ketë njohuri për fushën në të cilën operon kompania jonë,
 • Kërkohen aftësi krijuese, njohuri tëazhurnuara në industrinë software dhe një qasje profesionale me kohën, kostot dhe afatet e kërkuara për punën e caktuar.

KUSHTET DHE KUALIFIKIMET:

 • I/e diplomuar për Dizajn Grafikë, Arte Figurative, Marketing apo Film/Televizion
 • Njohuri në programe Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects
 • Njohuri mbi programe të tjera dizajni përbëjnë avantazh. Aftësi për të bërë skica me dorë të lirë si dhe njohuri bazë nëgrafikët 3D përbëjnë një avantazh.
 • Certifikime për përdorimin e aplikacioneve software të sipër përmendura ,
 • Eksperiencë profesionale (e domosdoshme 2 vite)
 • Portofol punësh ekzistuese (të cilat duhet të dërgohen me e-mail).

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

-  CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore - universitare,

-  Letër Motivuese,

-  Çertifikatat e trajnimeve eventuale.

-  Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes emalit - postës elektronike, në: info@comoditahome.com

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 20.10.2017, Ora 16:00h.

Advertising
Advertising
Facebook