Register
X

Log in
X

Company Name

MS-FINANZ

Phone Number

Company Place

Prishtinë

OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Gjermane 10 Pozita), OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Frënge 5 Pozita), OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Italiane)

OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Gjermane 10 Pozita), OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Frënge 5 Pozita), OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Italiane)

Information

Publish Date

09.10.2017

End Date

23.10.2017

Categories

Bankë | Ekonomi

Job Places

Prishtinë

Job Description

MS-FINANZ – është firm private me seli kryesore në Zvicër (Zurih , Bern, Lucern ,St.Margerethen) dhe tani me degë ndihmëse në Prishtinë, si firmë egzistojm prej 2006-ës, veprimtari kryesore janë Kreditet-private, Hipoteka etj.
(për info më të gjerësishme vizitoni www.ms-finanz.ch)

1.OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Gjermane 10 Pozita)

PËRGJËGJESIT:
•Informimi I klienteve për ofertat e reja
•Merrja e informacioneve bazike për aplikim kreditor
•Informimi I klienteve për kredit egzistuse
•Të jeni vigjilent në cdo kërkes të klientit
•Të jeni gjithmon të sakt në informacione
•Kompleton aplikimin për kredi

KUALIFIKIMET:
•Të ketë diplomë universitare
•Të keni shkathtesi të mira komunikimi
•Njohja e gjuhës Gjermane obligative
•Të keni përvoje pune në punë të ngjajshme    
•Te jeni të gatshëm për punë ekipore

2.OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Frënge 5  Pozita)

PËRGJËGJESIT:
•Informimi I klienteve për ofertat e reja
•Merrja e informacioneve bazike për aplikim kreditor
•Informimi I klienteve për kredit egzistuse
•Të jeni vigjilent në secilën kërkes të klientit
•Të jeni gjithmon të sakt në informacione
•Kompleton aplikimin për kredi

KUALIFIKIMET:
•Të ketë diplomë universitare
•Të keni shkathtesi të mira komunikimi
•Njohja e gjuhës Frënge obligative
•Të keni përvoje pune në punë të ngjajshme    
•Te jeni të gatshëm për punë ekipore

3.OPERATOR MARKETINGU PËR KREDI PRIVATE (për gjuhë Italiane 5 Pozita)

PËRGJËGJESIT:
•Informimi I klienteve për ofertat e reja
•Merrja e informacioneve bazike për aplikim kreditor
•Informimi I klienteve për kredit egzistuse
•Të jeni vigjilent në secilën kërkes të klientit
•Të jeni gjithmon të sakt në informacione
•Kompleton aplikimin për kredi

KUALIFIKIMET:
•Të ketë  diplomë universitare
•Të keni shkathtesi të mira komunikimi
•Njohja e gjuhës Italiane obligative
•Të keni përvoje pune në punë të ngjajshme   
•Te jeni të gatshëm për punë ekipore

Ju lutemi që të dergoni Cv-në dhe letër motivuese në  e-mail adresën: m.sabani@ms-finanz.ch ose l.maliqi@ms-finanz.ch Kandidatët e perzgjedhur kanë mundesi punësimi në zyre me infrastuktur zvicrane, kushte shumë profesionale te punës dhe pagesa shumë të mira.
(Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, oraret e punes: 1.Orar I plotë  2. Gjysëm orari)

Me rrespekt:  MS-FINANZ

Advertising
Advertising
Facebook