Register
X

Log in
X

Company Name

DAUTI KOMERC SHPK

Phone Number

049/736-933

Company Place

Ferizaj

MERCHENDISER

MERCHENDISER

Information

Publish Date

12.10.2017

End Date

21.10.2017

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania Dauti Komerc sh.p.k me seli në fshatin Gurëz, Komuna e Ferizajit, me qëllim të plotësimit të vendeve të reja të punës shpall konkurs për pozitën:

MERCHENDISER

Prishtinë - 1 Pozitë

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-Përgjegjës për ekspozimin dominues të produkteve të caktuara, dukshmërinë maksimale, hapësirën e produkteve në rafte, mbajtjen e kontakteve të rregullta me komercjalistët dhe menaxherët e brendeve.
-Në kërkim të vazhdueshëm të rasteve për të zgjëruar ekspozimin e produkteve të brendit përkatës.
-Zhvillimi i vazhdueshëm i aftësive personale dhe teknikave të prezantimit
-Asiston komercjalistët në zhvillimin efektiv të brendit përkatës.
-Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme.
-Përcjell konkurrencën në treg.

Kualifikimet profesionale dhe arsimore:
-Diplomë e shkollës së mesme (minimum).
-Aftësi të mira komunikimi.
-Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup.
-Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.
-Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibiliteti.
-Mosha : 18 – 30 vjet.

TË JETË BANORË I PRISHTINËS.

CV-të së bashku me dëshmitë e kualifikimeve arsimore të dërgohen përmes email adresës info@dauti-kos.com ose kopjet fizike te dokumentacionit te dorezohen ne seline e Kompanise “Dauti Komerc”sh.p.k –Rruga magjistrale Ferizaj-Kacanik, respketivisht Fshati Gurëz Komuna e Ferizajit edhe ate cdo dite pune duke perfshire edhe diten e Shtunë duke filluar nga ora 07.00-15.30 gjer në afatin e fundit për aplikim.

Tek subjekti aplikantët duhet të shënojnë “MERCHENDAIZER - PRISHTINË“

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kontakt tel: 049-736-933

Konkursi është i hapur 10 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Advertising
Advertising
Facebook