Log in
X

Jobs

Punëtor në prodhim (4)

7 dite te mbetura

Ndihmëse e shtëpisë

13 dite te mbetura

Zyrtar për ndërjetësim

4 dite te mbetura

Kryeshef Ekzekutiv

27 dite te mbetura

Vende pune (14)

10 dite te mbetura

FTESË PËR OFERTË

17 dite te mbetura

INVITATION TO TENDER

12 dite te mbetura

Senior Legal Officer

19 dite te mbetura

KËRKESË PËR OFERTË

7 dite te mbetura

WEB DESIGN AND DEVELOPMENT

6 dite te mbetura

FTESË PËR OFERTË

1 dite e mbetur

Anëtar ekipi (2)

3 dite te mbetura

Avokat i Popullit

10 dite te mbetura

Kryeshef Ekzekutiv

8 dite te mbetura
Advertising
Advertising
Facebook