Log in
X

Company Name

HIB PETROL SH.P.K

Phone Number

049/949-300, 038/777-777

Company Place

Prishtinë

Kopshtar / Mirëmbajtës

Kopshtar / Mirëmbajtës

Information

Publish Date

07.07.2017

End Date

20.07.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata HIB Petrol SH.P.K shpall konkurs për:

Kopshtar-mirëmbajtës i pishave dhe pemëve tjera në kopshtet e Hib Petrol.

Kualifikimi:

  1. Minimum shkolla e mesme, Dega Bujqësi.
  2. Të ketë përvojë dhe njohuri bazë nëmbjellje, ujitje, plehërim, krasitje-kositje dhe spërkatje tëtë gjitha bimëve në hapësirat e gjelbëruara.
  3. Patent shofer për kategorin B.

Detyrat dhe përgjegjësitë

  1. Kujdeset për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara.
  2. Të jetë i aftë për të përvetsuar teknika dhe standarde të avancuara nga eksperti i fushë së agronomisë.
  3. Praktikimi i të gjitha formave të standardeve të avancuara në mënyrë të pavaruar sipas sezonave.
  4. Raportimi i nevojave për shpenzime për hapësira të gjelbëruara.
  5. Dhënja e këshillave për mirëmbjtësit për kujdesin e hapësirave të gjelbëruara nëpër Njësi të HIB Petrol SH.P.K.

Të gjithë kandidatët e interesuar për këtë pozitë mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ose duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook