Log in
X

Company Name

Baruti Group SHPK

Phone Number

049113222

Company Place

Prishtinë

Asistente Administrative (2), Zyrtar/e te financave (2)

Asistente Administrative (2), Zyrtar/e te financave (2)

Information

Publish Date

11.07.2017

End Date

25.07.2017

Categories

Administratë | Financa

Job Places

Mitrovicë | Prishtinë

Job Description

 • Baruti Group SHPK shpall konkurs per keto vende të lira pune:

  1. Asistente Administrative (1 vend) Prishtine,

  2. Asistente Administrative (1 vend) Mitrovice,

  3. Zyrtar/e e financave  (1 vend) Prishtine,

  4.Zyrtar/e e financave (1 vend) Mitrovice,

Përshkrimi i detyrave të punës për kandidatët e interesuar për aplikim për vendin e punës Asistente Administrative:

 • Siguron mbështetjen e përgjithëshme administrative ,
 • Përgatit dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korespodencen, raportet dhe shkresat tjera,
 • Ruan dhe mirëmban dokumentet, dosjet e zyrës të kopjeve fizike dhe elektronike,
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për mbikqyresin si dhe ndihmon në zgjedhjen e tyre.
 • Tjera sipas kerkeses te punedhenesit.

Përshkrimi i detyrave të punës për kandidatët e interesuar për aplikim për vendin e punës Zyrtar/e te financave:

- Bene regjistrimin e faturave ne sistem;
- Siguron dhe mbanë dëshmitë e dokumenteve;
- Mbanë evidencë për pagesat;
- Kryen detyra të tjera të caktuara.

Kualifikimet e kërkuara. 
-Diploma universitare në fushat perkatese është përparësi;
-E preferuar 1 vit përvojë pune ;
-Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
-Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.

 • Cv  mund të dorëzohen në e-Mail adrese barutigroupshpk@hotmail.com duke specifikuar poziten e aplikimit dhe qytetin.

Përshkrimi i detyrave të punës për kandidatët e interesuar për aplikim për vendin e punës Asistente Administrative:
Përshkrimi i detyrave të punës për kandidatët e interesuar për aplikim për vendin e punës Asistente Administrative:

Expired

Advertising
Advertising
Facebook