Log in
X

Company Name

Migros Group

Phone Number

Company Place

Prishtinë

System & Network Administrator

System & Network Administrator

Information

Publish Date

13.07.2017

End Date

19.07.2017

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

MIGROS Group sh.p.k. Fushë Kosovë

Shpall konkurs për pozitën: “System & Network Administrator”

Përgjegjësitë kryesore:
•Konfigurimi,administrimi dhe mirëmbajtja e Serverë-ve dhe pajisjeve periferike
•Konfigurimi,administrimi i HyperV, Failover Cluster, Active Directory,VPN, Backup dhe DNS–it
•Mirëmbajtja dhe instalimi i harduerit,softuerit,rrjetit, instalimeve të peshoreve dhe printerave fiskal.

Kushtet e përgjithshme:
•Diplomë universitare në informatikë apo shkenca kompjuterike.
•Certifikatat relevante profesionale në Teknologji të Informacionit dhe Komunikimeve,
•Së paku 3 vjet përvojë pune profesionale dhe njohuri në: Server 2008, Server 2012, Microsoft Active Directory, Hyper-V,Failover Cluster, VPN, DNS, DHCP, SSH, TCP/IP
•Preferohet njohja e gjuhës angleze
•Aftësi të punojë nën presion, në një ambient dinamik pune

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com, ose personalisht në adresen: Migros Group, zona Industriale Fushë Kosovë deri në datën 19.07.2017, ora 16.00.

TEK SUBJEKTI TË CEKET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook