Log in
X

Company Name

Super VIVA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Sekoristë

Sekoristë

Information

Publish Date

13.04.2018

End Date

20.04.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Ferizaj | Prizren

Job Description

“SuperVIVA” PRIZREN dhe FERIZAJ

Shpall konkurs:


Pozita: Sekoristë

Përgjegjësitë kryesore:

- Mirëpritja dhe ofrimi i shërbimeve konsumatorëve, vënia e çmimeve, paketimi, pastrimi dhe vendosja e mallrave në rafte, evidentimi i skadimit të afateve te mallrave, vendosja e çmimeve dhe mbajtja e evidencës së mallrave.
 
- Orari i punës është i ndarë në tri (3) ndërrime.

Kushtet e përgjithshme:

- Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme (përparësi kanë kandidatet me shkollim të lartë),

- Të kenë aftësi të mira komunikative dhe të jenë në shërbim të shkëlqyeshëm ndaj konsumatorit.

- Të jetë në gjendje te krijoj shërbime të shkëlqyera në menyrë qe konsumatori të ndahet i kënaqur,

.- Të ketë aftësi të organizimit, planifikimit dhe zgjidhjes së problemeve,

- Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibiliteti,

- Preferohet së paku një (1) vit përvojë pune në punët e sipër theksuara ose punë tjera të ngjashme.

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund te dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com,  ose personalisht në adresën: Migros Group, zona Industriale Fushë Kosovë deri më datën 20.04.2018, ora 16.00.

Vërejtje:
Tek subjekti te ceket POZITA dhe QYTETI për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Share

Advertising