Log in
X

Company Name

TIKI shpk

Phone Number

+386 49 666 676

Company Place

Prishtinë

Asistent Menaxher i shitjes

Asistent Menaxher i shitjes

Information

Publish Date

14.04.2018

End Date

28.04.2018

Categories

| Shitje | Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

Kompania Tiki shpk shpall konkurs për këtë pozitë:

  • Asistent Menaxher i shitjes

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

- Asiston/menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit të punës në fushën e programit të caktuar të shitjes;

- Përcakton kriteret për distribuim të mallit;

- Asiston/Menaxhon stafin dhe përcakton planin e shitjes;

- Përcjellë balancën e domosdoshme mes dinamikës së furnizimeve- shitjes-stoqeve;

- Analizon prezencën e produkteve në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun);

- Si dhe detyra tjera sipas kërkesës.       

Kualifikimet e kërkuara:
- Të jetë i diplomuar në fakultetin ekonomik, drejtimi administrim biznesi, menaxhment apo në fusha tjera relevante;

- Të posedojë aftësi udhëheqëse dhe të jetë analist i mirë;

- Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndërrimet eventuale në treg;

- Të jetë energjik, të ketë iniciativë dhe kreativitet duke ofruar ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;

- Të posedoj aftësi të mira interpersonale;

- Të posedoj njohuri për materiale të Eggerit;

- E domosdoshme njohja e Gjuhës Angleze, si në të shkruar ashtu edhe në të folur. Njohja e gjuhës serbo-kroate është përparësi;

- Të ketë aftësi të mira kompjuterike në aplikacionet e MS Office;

Të posedoj patentë shofer të kategorisë B.

• Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin për punësim/CV në e-mail adresën: info@tiki-ks.com,

Për informata shtesë mund të kontaktoni në numrin e telefonit: +386 49 666 676

Aplikacioni për konkurim mund të dorëzohet edhe fizikisht tek kompania TIKI Sh.P.K. zona Industriale p.n. Prishtinë, tek ish objekti Baby Center. Konkursi është i hapur nga data 14.04.2018 deri më 28.04.2018.

Expired

Share

Advertising