Log in
X

Company Name

Kolegji Universum

Phone Number

+37744144062

Company Place

Prishtinë

Mësimdhënës/e për gjuhën Gjermane

Mësimdhënës/e për gjuhën Gjermane

Information

Publish Date

30.05.2019

End Date

15.06.2019

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Ferizaj

Job Description

Bazuar në statutin si dhe në aktet tjera normative të brendshme të institucionit, Kolegji Universum- Ferizaj shpall:

KONKURS PUNE

Titulli: Mësimdhënës/e për gjuhën Gjermane

Obligimet kryesore
– Organizon dhe mban kurset e gjuhës gjermane sipas kërkesave

Obligimet specifike

- Njihet në detaje me kërkesat dhe i aplikon ato gjatë organizimit dhe mbajtjes së kurseve të gjuhës
- Njihet në detaje me syllabusin e kurseve
- Zhvillon planin dhe orarin e mbajtjes së kurseve, në varësi të grupeve
- Menaxhon dhe mbikëqyrë arritjen e standardeve gjuhësore sipas kërkesave të syllabusit
- Përgatitë raporte të rregullta lidhur me realizimin e kurseve

Kualifikimet e nevojshme

Niveli i edukimit
- Studimet Bachelor ose Master në Gjuhë Gjermane ose në ndonjë fushë të përafërt, por me dëshmi rreth njohjes së gjuhës gjermane në nivelin B2 ose C1

Aftësitë
- Komunikim efektiv edhe punë interaktive
- Aftësi të theksuara organizative
- Aftësi për adresimin dhe zgjidhjen efektive të problemeve
- Aftësi teknike të shkëlqyera në punë me programet nga paketa MS Office
- Njohje e shkëlqyer e drejtshkrimit të gjuhës shqipe
- Njohje e gjuhës angleze (është përparësi)

Dokumentet e kërkuara për aplikim
- CV
- Kopjet e diplomave të edukimit të përfunduar dhe të nivelit të gjuhës
- Kopjet e diplomave dhe dokumentet e tjera që tregojnë për kurse ose programe trajnuese/edukative të përfunduara
- Referenca nga punëdhënësit paraprak 

Aplikacionet dërgohet VETËM në adresën elektronike  jobs@universum-ks.org ku në subjekt specifikohet pozita për të cilën aplikoni. Afati i fundit për aplikim, 15 Qershor, 2019.

Expired

Share

Advertising