Log in
X

Company Name

NEW YORKER

Phone Number

Company Place

Rajonale

DREJTUES/E FILIALI (M/F) PROFILI YT / FILIALLEITUNG (M/W)

DREJTUES/E FILIALI (M/F) PROFILI YT / FILIALLEITUNG (M/W)

Information

Publish Date

06.06.2019

End Date

20.06.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description


Si një kompani e suksesshme e modës për të rinj, NEW YORKER është e përfaqësuar në mbarë botën me 1000 iliale në 40 shtete dhe po rri-tet vazhdimisht. Me një ekip prej rreth 18000 punonjësish, ne punojmë me ritmin e kohës dhe vlerësojmë një marrëdhënie miqësore. Përmes pasionit tonë për modën, spontanitetit dhe shpejtësisë sonë, ne kemi qenë një pjesë solide e modës për mbi 40 vjet. Bëhuni pjesë e stait tonë!

Gjatë hyrjes në treg, ne po kërkojmë për ilialin në Prishtinë:

DREJTUES / DREJTUESE FILIALI (M/F)

PROFILI YT:

 • Formim profesional në fushën e biznesit ose studime të kryera në administrim biznesi
 • Përvojë drejtimi me përgjegjësinë e shitjes
 • Përvojë relevante në tregtinë me shumicë të tekstileve
 • Drejtues i përkushtuar dhe i orientuar drejt suksesit
 • Mënyra e të menduarit si sipërmarrës
 • Talent për t`u orientuar ndaj klientevë dhe shërbimeve, si dhe planiikimi dhe organizimi.
 • Planiikimi dhe organizimi i talenteve
 • Forcë komunikimi dhe leksibilitet
 • Aftësi motivuese dhe euntuziasmuese
 • Prirje për modën dhe identiikimi me NEW YORKER

PUNA JOTE:

 • Drejtimi i ilialit sipas udhëzimeve qendrore
 • Sigurimi i procesit operacional të biznesit
 • Trajtimi i indikatorëve/shifrave të biznesit
 • Drejtimi dhe motivimi i stait
 • Kryerja e trajnimeve për punonjësit
 • Hartimi i planeve të punës për personelin
 • Rekrutimi i punonjësve me kohë të pjesëshme
 • Detyra administrative dhe BackOice
 • Përgjegjësi për shitjet dhe rezultatet e inventarin

OFERTA JONË:

NEW YORKER ju ofron një mjedis pune tërheqës me sida emocionuese dhe mjaft hapësirë për idetë tuaja. Përveç ofertave dhe përiti-meve interesante të punonjësve, juve ju pret një staf i hapur dhe dinamik me hierarki të sheshtë dhe rrugë të shkurtra vendosjeje. A e kemi zgjuar interesin tuaj? Atëherë presim me kënaqësi aplikimin tënd online duke dhënë datën më të parë të mundshme të illimit të punës si dhe idenë tënde mbi pagën.

Person kontakti : asalkanovic@newyorker.de & bivanovic@newyorker.de

www.jobs.newyorker.de/en


Als erfolgreiches Young Fashion Unternehmen ist NEW YORKER weltweit mit 1.000 Filialen in 40 Ländern vertreten und kontinuierlich auf Wachstumskurs. Mit einem Team von rund 18.000 Mitarbeitern arbeiten wir am Puls der Zeit und legen Wert auf ein freundschaftliches Mit-einander. Durch unsere Leidenschaft für Mode, unsere Spontanität und Schnelligkeit haben wir es geschaft, seit über 40 Jahren ein fester Bestandteil der Modewelt zu sein. Werde Teil unseres Teams!

Mit dem Eintritt in den Markt suchen wir folgende Mitarbeiter in unseren Filialen in Pristina:

FILIALLEITUNG (M/W)

DEIN JOB:                                                                                                  

 • Leitung der Filiale nach zentralseitigen Vorgaben
 • Verantwortung für Umsatz und Inventurergebnisse
 • Sicherung des operativen Geschäftsablaufes
 • Umgang mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
 • Führung und Motivation des Teams
 • Durchführung von Mitarbeiterschulungen
 • Erstellung von Personaleinsatzplänen
 • Rekrutierung der geringfügig beschäftigten Mitarbeiter
 • Administrative Aufgaben und BackOice

DEIN PROFIL:                                                                                             

 • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium
 • Führungserfahrung mit Umsatzverantwortung
 • Einschlägige Berufserfahrung im Textileinzelhandel
 • Engagierte und erfolgsorientierte Führungspersönlichkeit
 • Unternehmerische Denkweise
 • Kunden- und Serviceorientierung
 • Planungs- und Organisationstalent
 • Kommunikationsstärke und Flexibilität
 • Motivations- und Begeisterungsfähigkeit
 • Modeainität und Identiikation mit NEW YORKER

UNSER ANGEBOT:

NEW YORKER bietet dir ein attraktives Arbeitsumfeld mit spannenden Herausforderungen sowie viel Spielraum für eigene Ideen. Neben interessanten Mitarbeiterangeboten und Sozialleistungen erwartet dich ein ofenes und dynamisches Team mit lachen Hierarchien und kurzen Abstimmungswegen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf eine Online-Bewerbung unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung.

Ansprechpartner: asalkanovic@newyorker.de & bivanovic@newyorker.de

www.jobs.newyorker.de/en

Expired

Share

Advertising