Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 620

Company Place

Mitrovicë

Psikolog/e

Psikolog/e

Information

Publish Date

07.06.2019

End Date

21.06.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Bazuar në nevojat e organizates Diakonie Kosova, projekti - Qendra Psiko Sociale në Mitrovicë, shpallë konkurs për Psikolog/e derisa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë.

Vendi i punës: Mitrovicë ( nje pozitë)

Kualifikimet e kërkuara:

  • Diplomë Universitare në Fakultetin e Psikologjise - studimet bazike dhe master
  • Licence psikologu
  • Përvojë pune e preferueshme në këshillim dhe psikoterapi
  • Gjuha gjermane dhe gjuha angleze -       obligative        

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe      mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet në Kosoves.

Të interesuarit duhet të sjellin CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetese (diploma, çertifikata trajnimi, referenca ). CV dhe letra motivuese te jene ne gjuhen angleze.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati i fundit për aplikim është deri me: 21 Qershor 2019

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën : Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovice,

Tel: 028 535 602

Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising