Log in
X

Company Name

OXA-GROUP

Phone Number

Company Place

Ferizaj

Social Media Specialist & Web Developer (1 pozitë)

Social Media Specialist & Web Developer (1 pozitë)

Information

Publish Date

08.06.2019

End Date

20.06.2019

Categories

| IT & Dizajn | Programer

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania OXA-Group me seli në Ferizaj, është në kërkim të personave entuziast dhe kreativ për plotësimin e pozitës:

Social Media Specialist & Web Developer (1 pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhon kampanjat e marketingut të OXA-Group dhe kompanive të saj me fokus në rrjetet e ndryshme sociale (Facebook, Instagram, etj);
 • Krijon dhe menaxhon përmbajtjen për publikim;
 • Ndërtimi dhe zbatimi iplanit të marketingutsocial nëpërmjet hulumtimeve konkurruese, krahasimit të standardeve, si dhe krijmi i marrëdhënieve me komunitetin online duke identifikuar faktorët kyç dhe audiencën;
 • Monitoron dhe i ofron informacione përkatëse përdoruesve të rrjeteve sociale përkitazi me produktet dhe aktivitetet e kompansë;
 • Kujdeset për reputacionin e kompanisë në rrjetet sociale;
 • I ndjekë dhe u përshtatet trendeve të reja të rrjeteve sociale, dizajnit dhe strategjive;
 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin zhvillon kampanja të ndyshme marketingu në funksion të zgjerimit të prezencës në rrjetet sociale, duke u bazuar në trendet e fundit të marketingut online;
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera brenda kompanise me qëllim të kordinimit të veprimeve per kampanjë sa ma efektive.

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Të ketë të mbaruar së paku shkollimin e mesëm, diploma universitare në fushat relevante do të konsiderohet përparësi;
 • Përvojë pune  në menaxhimin e rrjeteve sociale  ;
 • Të ketë njohuri dhe përvojë të dëshmuar në menaxhimin e rrjeteve sociale si:  Facebook, Instagram, LinkedIN etj;
 • Njohuri të përshtatshme të web design dhe zhvillimittë WEB-it;
 • Njohuri lidhur me E-Commerc;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese, në të folur dhe në të shkruar;
 • Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës shqipe dhe angleze;
 • Qëndrim pozitiv dhe aftësi shumë të mira të menaxhimit të kohës.

Si të aplikoni:

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimin e tyre në formë të CV-së në adresën elektronike: hr@oxa-group.com, me titull nësubject: Social Media Specialist.

Aplikimi është i hapur nga data 08.06.2019 deri më 20.06.2019.

Vetëm kandidatet e listës së ngushtë do të ftohen në intervistë.

Expired

Share

Advertising