Log in
X

Company Name

OXA-GROUP

Phone Number

Company Place

Ferizaj

Internal Control

Internal Control

Information

Publish Date

27.06.2019

End Date

12.07.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Ferizaj

Job Description

Konkurs  Pune

Kompania OXA-GROUP me seli në Ferizaj për njërën nga kompanitë  e grupit hap konkurs pozitën:

Internal Control (1 pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës:

 • Monitoron cilësinë e kontabilitetit dhe identifikon anomalitë ;
 • Kontrollon transaksionet financiare  të kompanisë;
 • Përgatit raporte dhe analiza financiare për të gjeturat;
 • Jep rekomandime për përmirësim dhe trajtim të problemeve;
 • Si dhe detyra të tjera të ndërlidhura me natyrën e punës.

 Kushtet për aplikim:

 • Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomike, kualifikimi post diplomik konsiderohet përparësi;
 • Të ketë të përfunduar nivelin e dytë të SCAAK;
 • Përvoja e punë është  e dëshiruar por jo e domosdoshme;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese në të shkruar dhe në të folur ;
 • Të ketë aftësi organizative të menaxhimit të kohës përballimit të presionit dhe caktimit të prioriteteve në punë;
 • Të ketë etik të lartë dhe paraqitje  profesionale në punë;
 • Njohuri të avancuara të punës me kompjuter ;
 • Të njohë gjuhën angleze, njohja e ndonjë gjuhe tjetër përbën avantazh;

Çka ofron kompania:

 • Punësim afatgjatë me  kontratë pune sipas legjislacionit në fuqi;
 • Mundësi avancimi në karrierë;
 • Pagë konkurruese;

Për të aplikuar  duhet të dërgoni një CV në adresën elektronike hr@oxa-group.com duke cekur emrin e pozitës në Subjekt – Internal Control.

Çdo informatë tjetër që dërgoni si Letër motivuese, referencë, çertifikata të trajnimeve etj, do të merren parasysh.

Afati fundit për aplikim është data 12.07.2019

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising