Log in
X

Company Name

KEP Trust

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher të segmentit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME)

Menaxher të segmentit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME)

Information

Publish Date

05.07.2019

End Date

12.07.2019

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJE PËR VEND PUNE

KEP Trust , është institucion micro-financiar lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200

punonjes.  KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

Ne kërkojmë kandidatë me entuziazëm dhe kualifikim për të plotësuar pozitave vijuese:

Menaxher të segmentit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME)


Lokacionet: Zyra Qendrore Prishtinë (1) (
Nr. ref: KEP 020/2019)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Krijimi dhe Implementimi i strategjise se kredidhënies per segmentin e NVM-ve
 • Zhvillimi i teknologjise se kredidhenjes per klientet e NVM-ve (politika, procedura, forma te vleresimit, etj.)
 • Monitorimi dhe azhurnimi i  metodologjisë, formave dhe procedurave per kredidhënie
 • Dizajnimi i produkteve per klientet e NVM-ve
 • Ofrimi i trajnimeve te vazhdueshme per analiste kreditor per kredidhënie
 • Menaxhimi  i riskut kreditor i cili  nderlidhet me kredidhënie per NVM
 • Percaktimi dhe arritja e objektivave për segmentin NVM;
 • Monitorimi i vazhdueshem i kredive NVM

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Njohuri te sektorit financiar
 • Diploma universitare
 • Se paku 5 vite pervoje pune ne sektorin financiar
 • Se paku 3 vite pervoje ne fushen e kredidhenjes per segmentin e NVM-ve
 • Njohuri te shkelqyera ne te folur dhe shkruar te gjuhes Shqipe dhe Angleze
 • Njohuri te mira te biznesit, procedurave dhe proceseve te kredidhenies
 • Njohuri te shkelqyeshme te pakos se Microsoft Office. 

Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është dt.12.07.2019

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook