Log in
X

Company Name

Kolegji DARDANIA

Phone Number

044 249 100, 044 636 359

Company Place

Prishtinë

Zyrtarë/e për punë administrative

Zyrtarë/e për punë administrative

Information

Publish Date

08.07.2019

End Date

22.07.2019

Categories

| Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kolegji DARDANIA me seli në Prishtinë shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË REJA TË PUNËS

VENDI I PUNËS: Zyrtarë/e për punë administrative

Kualifikimet e nevojshme:
-Të kenë së paku diplomen e BA

Aftësitë, dhe atributet tjera që kërkohen për këtë vend të punës janë:
-Të kenë aftësi të shkëlqyeshme komunikuese;
-Njohuri tëshkëlqyera të punës me kompjuter, të programeve Microsoft Office, Internet;
-Shprehi të mira ndër personale, me aftësinë për të ndërvepruar dhe mbajtur marrëdhënie të efektshme dhe në harmoni me kolegët e punës;
-Aftësi për t’i përmbushur punët e vështira, të afatizuara dhe ato grupore;
-Të kenë shkathtësi të shkëlqyeshme të vetorganizimit, të jetë në gjendje që të krijoj
-Përparësi në mënyre efektive duke punuar në një ambient nën presion etj.

Dokumentet për aplikim
Kandidatët që paraqitën në konkurs duhet t’i paraqesin këto dokumente:
Kërkesën me biografi - CV, kopjen e diplomës për përgatitjen profesionale, kopjen e letërnjoftimit. Aplikacioni për konkurim merret dhe dorëzohet në zyrën pritëse të Kolegjit në adresën: Kolegji DARDANIA Sh.p.k, Prishtinë, rr. “IbrahimLutfiu” nr. 93 (përballë gjimnazit “Sami Frashëri”), nga data 08.07.2019 deri më 22.07.2019 në ora 18:00. Tel. 044 249 100; 044 636 359. web: www.kolegjidardania.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook