Log in
X

Company Name

ORGANIKA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Agronom

Agronom

Information

Publish Date

08.07.2019

End Date

12.07.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shoqata ORGANIKA

 shpall

K o n k u r s

Për vendin e punës: agronom i ri për kultivimin organik te BMA-ve

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Mbështet anëtarët e shoqatës në kultivimin organik te BMA-ve;
  • Mbledh te dhëna për teknologjitë e prodhimit qe fermerët aplikojnë teren;
  • Merr pjese ne trajnimet e organizuara nga mbështetësit e ORGANIKA.

Kualifikimet e nevojshme:

  • Diplome ose student ne vitin e fundit në Prodhimtari Bimore;
  • Te ketë njohuri ose interesim për bujqësi organike ose kultivimin organik te BMA-ve;
  • Njohja e punës me kompjuter Microsoft Office (word, excel dhe power point), internet, data bazë)
  • Aftësi të drejtshkrimit në gjuhën shqipe, si dhe në gjuhën angleze - e preferuar

Mënyra e aplikimi

Pyetjet me shkrim mund te nm.organika@gmail.com

Afati i konkurrimit deri më: 12/07/2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook