Log in
X

Company Name

ICT Plus

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Sales Manager

Sales Manager

Information

Publish Date

08.07.2019

End Date

31.07.2019

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

ICT Plus është kompani e specializuar në shitjen e PC, shërbimet e menaxhimit të printimit, furnizime me printera si dhe produkte të tjera në sektorin e IT. Tani jemi duke u rritur edhe në tregun e Kosovës, dhe kemi shpallur këtë:

KONKURS

Sales Manager

Detyra dhe Pergjegjesi: 
- Mirëmban dhe përmirëson marrëdhëniet e biznesit me klientët ekzistues duke siguruar plotësimin e nevojave të tyre. 
- Kërkon dhe targeton klientë të rinj. Inicion plane për krijim alternativash te reja për shitjen e produkteve të kompanise. 
- Është përgjegjës për zhvillimin dhe performancën e aktiviteteve të shitjes në tregun që ai menaxhon. 
- Merr pjesë në takimet e shitjes dhe takon rregullisht klientët 
- Mban të dhëna të sakta për çmimet dhe aktivitetin e realizuar si dhe dhe raporton në menyrë periodike tek superiori i tij.Ka njohuri të detajuara rreth produkteve apo sherbimeve qe ofron kompania 

Kriteret per kandidate: 
- Njohuri baze rreth Teknologjisë së Informacionit (e detyrueshme). 
- Diplome universitare në degët Marketing, Elektronike apo shkenca ekzakte. 
- Eksperiencë e mëparshme pune
- Njohuri shume te mira te gjuhes angleze, e preferueshme dhe njoheje e gjuhës serbokroate
- Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese 

Për të aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente të tjera që vertetojne kualifikimet tuaja në adresën e_mail: info@ict-plus.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook