Log in
X

Company Name

Fondi Kosovar per Garanci Kreditore

Phone Number

+381 (0) 38 225 600 (208)

Company Place

Prishtinë

Poziv za podnošenje ponuda za elektronsku platformu zapoljoprivrednisoftver

Poziv za podnošenje ponuda za elektronsku platformu zapoljoprivrednisoftver

Information

Publish Date

11.07.2019

End Date

31.07.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

OGLAS

Poziv za podnošenje ponuda za elektronsku platformu zapoljoprivrednisoftver

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) namerava da nabavi elektronsku platformu radi davanja podrške kapacitetu za procenu rizika kod zajmova za poljoprivredna preduzeća. KFKJ je pripremio zahtev za podnošenje predloga ZPP za traženje usluge i poziva sve kvalifikovane ponuđače koji su profesionalne kompanije registrovane na Kosovu ili u inostranstvu da odgovore na ZPP.

Predlagači u svom odgovoru moraju da jasno pokažu da ispunjavaju sledeće obavezne kriterijume :

 • Predlagač svoj predlog mora da dostavi na navedeno mesto pre isteka navedenog roka;
 • Predlagač mora da dostavi dokaz o registraciji svogposlovanja u skladu sa važećim zakonom;
 • Predlagač bi trebalo da poseduje stručno znanje u oblasti finansijske analize;
 • Predlagač bi trebalo da ima najmanje pet (5) godina iskustva u radu sa sličnim platformama;
 • Predlagač bi trebalo da dostavi reference o ranijem iskustvu;
 • Trebalo bi da dostavi podatak o kvalifikacijama i radnom iskustvu vođe-atima koji će se baviti razvojem i ugradnjom softvera.

Predlagač koji ne ispuni gore navedene obavezne kriterijume biće isključen iz daljeg razmatranja u toku procesa ocenjivanja.

Zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju kriterijume podobnosti pozvanisu da svoje predloge i svu srodnu dokumentaciju oizvršenju zadatka dostave prema uputstvima iz ZPP. KFKJ nije odgovoran za nikakve troškove u vezi sa pripremom ili dostavljanjem ponuda.

Rokovi su sledeći:

 • Rok za traženje ZPP: 15.07.2019.god. do 15.00 časova
 • Rok za dostavljanje pitanja: 17.07.2019.god. do 15.00 časova
 • Rok za dostavljanje predloga: 31.07.2019.god. do 15.00 časova

ZPP se može tražiti samo dostavljanjem e-pošte na adresuprocurement@fondikgk.org. E-pošta bi trebalo da sadrži:

 • naziv kompanije,zvaničnu registrovanu adresu, broj telefona,adresu elektronske pošte i veb-sajta
 • ime lica određenog za kontakt/vezu za ZPP u kompaniji, zvanje, adresa e-pošte i broj telefona.
 • adresue-pošte na koju treba poslati ZPP ukoliko se razlikuje od adresee-pošte lica za kontakt/vezu.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook