Log in
X

Company Name

AGIKONS sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier Zbatimi

Inxhinier Zbatimi

Information

Publish Date

10.07.2019

End Date

30.07.2019

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ''Marea Resort'' (Kavajë), ''Tarraca e Ullijve'' (Dhërmi), ''Plazhi i Gurtë'' (Qeparo), ''Bougainville Bay'' (Sarandë) si edhe ''Meshtekna'' Brezovice. 

Për projektet e saj në Tiranë në ndërtimin vilave rezidenciale kërkojmë:

Inxhinier Zbatimi

Inxhinieri i Zbatimit do të duhet të ofrojë suportin teknik gjatë të gjithë fazave të ndërtimit, në përputhje me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, për të ruajtur standardet dhe lehtësuar çertifikimin e punimeve deri në fazën e dorëzimit të objektit.

Detyrat dhe Përgjegjësite:

 • Siguron marrjen e të gjithë informacionit të nevojshëm për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes.
 • Shqyrtojn vizatimet dhe specifikimet e projektit për të siguruar zbatimin teknik të tyre.
 • Bashkëpunon me Ekipin për përgaditjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor &Tekniko–Financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij.
 • Kryen një numër të madh të detyrave inxhinierike në terren që përfshijnë monitorimin, vlerësimin teknik të punës në progres dhe zgjidhjen e çështjeve të konstruksionit në terren.
 • Monitoron vazhdimisht ecurinë e punonjësve, materialeve, fondeve dhe burimeve të tjera për të eliminuar humbjet.
 • Sigurohet që puna të bëhet në mënyrë të sigurtë, në kohë brenda buxhetit dhe në standardet e duhura të cilësisë.
 • Monitoron oraret e ndërtimit dhe ndihmon në vlerësimin e progresit të ndërtimit të objekteve.
 • Ploteson çdo dite ditarin e punimeve dhe librin e kantjerit, me fazat e ndërtimit si edhe të dhënat inxhinierike për raportet e projektit.
 • Harton situacione mujore, libreza masash, kohëshënues etj.
 • Ofron zgjidhje për problemet e inxhinierisë teknike dhe koordinon zbatimin e tyre.
 • Çdo detyrë tjetër të diktuar nga nevojat e punës apo Punëdhënësi.
 • Raport te Kryeinxhinieri.

Kualifikimet dhe Aftësitë

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Përvojë pune mbi 5 vjet si Inxhinier Zbatimi në ndërtimtari.
 • Të posedojë njohuri të mira të ‘’AUTOCAD’’, si dhe të ‘’Paketës Office’’.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, menaxheriale dhe organizuese.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.

Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre deri më datë 30.07.2019 në adresën email: hr@agikons.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook