Log in
X

Company Name

ACCESS

Phone Number

049 622 330

Company Place

Prishtinë

Asistente

Asistente

Information

Publish Date

22.07.2019

End Date

27.07.2019

Categories

Administratë | Jurista

Job Places

Prishtinë

Job Description

Zyra për Patundshmëri “ACCESS”, shpallë këtë:

K O N K U R S

Për 1 Asistente, e cila do te asistoj Avokatin e Zyres.

Asistentja, duhet t’i plotësoj këto kushte:

  • Te ketë te kryer fakultetin Jurdik, ose te pakten te i ketë te kryera ligjeratat,
  • Te kanë aftësi të mira komunikimi dhe të jenë fleksibil në komunikim më palët,
  • Te jetë prezantuese e mirë e sherbimeve qe i ofron zyrja ACCESS,
  • Rekomandohet njohja e gjuhes anglez, dhe
  • Kanw perparsi ato qe kanë pervoje punë në të shkruarit e shkresave Juridike.

Detyrat dhe përgjegjësit e Asistentes:

  • Bene perpilimin e shkresave Juridike (kontratave, marrveshjeve, padive, kërkesa për kompenzim të demi, etj),
  • Mer pjes kohe pas kohe në seanca, dhe bene dergimin e shkresave dhe në Gjykatë dhe në institucione tjera, dhe i prezanton Patundshmerit qe i ofron zyrja jonë.

Për punën që do të kryen Asistentja do të ketë pagesë mujore ne vlere prej 200 euro si page baze, dhe provizion shtesë në baze të performances që do të tregon gjatë kryerjes së punëve.

CV dhe LM, bashkë me një fotografi duhet t’i dërgoni në këtë e-mail: burim@access-ks.com 

Ose mund te na kontaktoni ne tel: +383 49 622 330

Afati i aplikimit do të jetë prej dt. 22 deri me dt. 27 korrik 2019 .

Expired

Share

Advertising