Log in
X

Company Name

“ILEAA-GR”

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier të Diplomuar të Ndërtimtarisë (2)

Inxhinier të Diplomuar të Ndërtimtarisë (2)

Information

Publish Date

22.07.2019

End Date

15.08.2019

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS PUNE

Kompania “ILEAA-GR” sh.p.k. hap ketë konkurs pune për plotësimin e dy vendeve të punës si vijon:

Titulli:  2 (Dy) Inxhinier të Diplomuar të Ndërtimtarisë

PËRGJEGJËSITË: 

 • Kontrollë i vazhdueshëm në ecurinë e zhvillimit të projektit.
 • Zhvillimin e të gjitha aktiviteteve të Inxhinierisë, në përputhje të plotë me rregulloren dhe detyrat e punës.
 • Ndjek grafikun e punimeve, i dorëzon të dhënat (raporton) e nevojshme për të bërë rishikimet dhe e njofton menaxhmentin e kompanisë.
 • Organizimin dhe kryrjen e të gjitha obligimeve që kanë të bëjnë me departamentin e Inxhiniering-ut.
 • Ndjek të gjitha aktivitetet e punës nëpër punishta (mbikqyrje profesionale).
 • Është përgjegjës për gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor në projekt.

KËRKESAT:

 • Diploma e Fakultetit të Ndërtimtarisë (sistemi  5 vjeçar apo master).
 • Përvojë pune paraprake e ngjajshme ne kantier ndërtimi min. 2 vite.
 • Njohja e mirë e paketës kompjuterike Microsoft Office, AutoCAD-it etj.
 • Njohja e mirë e gjuhës angleze (e deshirushme).
 • Posedimi i patent-shoferit obligativ, kategoria B.
 • Fleksibël për të punuar nën presion dhe me orar të zgjatur.

SHKATHTËSITË:

 • Aftësi shumë të mira të prezentimit dhe komunikimit me shkrim dhe gojë.
 • Aftësi në përpilimin e shkresave dhe dokumenteve relevante në raport me investitorët.
 • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve për punë të pavarur dhe kreative.
 • Maturi emocionale, përkushtim dhe aftësi për të përballuar stresin gjatë ushtrimit të detyrës.

APLIKIMI:

 • Kandidatët e interesuar për aplikim duhet që të dorëzojnë:
 • CV-në (bashklidhur edhe një foto), letër motivuese dhe referencat.
 • Dëshmi të përfundimit të studimeve (diploma).

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT:

 • Në intervist do të ftohen vetëm kandidatet të cilet përzgjidhen në rrethin e ngushtë.
 • Aplikimi pranohet vetëm përmes e-maili:  ileaagr@gmail.com

Data e fundit për aplikim është 15.08.2019.

Expired

Share

Advertising