Log in
X

Company Name

Kolegji Universum

Phone Number

+37744144062

Company Place

Prishtinë

Profesor i Asociuar / Asistent (12)

Profesor i Asociuar / Asistent (12)

Information

Publish Date

06.08.2019

End Date

15.08.2019

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description

Përshkrimi i punës

Në bazë të ligjit për arsim të lartë të Republikës së Kosovës, nr.04/L-037 dhe nenit 24 paragrafi 2, të Statutit të Kolegjit Universum, Këshilli Drejtues i Kolegjit Universum, shpall:


KONKURS

Për plotësimin e stafit të rregullt akademik në këto pozita:

 • Profesor i Asociuar/Asistent në lëndët e programit Juridik (2),
 • Profesor i Asociuar/Asistent në lëndët e programit Ekonomi (3)
 • Profesor i Asociuar/Asistent në lëndët e programit Teknologji Ushqimore (2),
 • Profesor i Asociuar/Asistent në lëndët e programit Shkenca Kompjuterike (2),
 • Profesor i Asociuar/Asistent në lëndët e programit Gjuhë Angleze (1),
 • Profesor i Asociuar/Asistent në lëndët e programit Gjuhë Gjermane (1)
 • Profesor i Asociuar/Asistent në lëndët e programit Shkenca Politike (1) 

Kriteret:

Kandidati duhet të ketë të përfunduar studimet e PhD ose doktoraturës dhe të mbajë titullin Profesor i Asociuar/Asistent nga fushat përkatëse.

Kandidatët e interesuar duhet t’i bëjnë të gatshme këto dokumente:

 • CV
 • Letër motivimi
 • Diplomat e Doktoratës, Magjistraturës/Masterit dhe Baçelorit.
 • Vendimi për thirrjen akademike (nëse ekziston)
 • Nostrifikimi i diplomave nëse ato janë fituar jashtë vendit
 • Leje qëndrimi dhe leja e punës nëse kandidati nuk është shtetas i Republikës së Kosovës

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dërgohet në jobs@universum-ks.org, ku në subjekt specifikohet pozita për të cilën aplikoni. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë.  Afati i fundit për aplikim 15.08.2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook