Log in
X

Company Name

Galeria Shopping Mall

Phone Number

Company Place

Prizren

Zyrtar Ligjor

Zyrtar Ligjor

Information

Publish Date

07.08.2019

End Date

27.08.2019

Categories

Jurista

Job Places

Prizren

Job Description

Titulli:

ZyrtarLigjor

Përshkrimi i pozitës:

Përgjegjës/e për qështje juridike dhe pronësore  

Departamenti përkatës:

Zyra Ligjore

Pozita superiore ku raporton:

CEO

Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

-  Përpilon kontrata dhe anekse për qiradhënie të hapësirave të objektit

-  Përpilon kontrata dhe anekse për personel;

-  Siguron përfaqësimin gjyqësor për mbrojtjen e kompanisë në të gjitha shkallët gjyqësore dhe administrative, civile, penale, përmbarues në të gjitha nivelet në pajtim me legjislacionin në fuqi;

-  Është përgjegjës për ofrimin e ndihmës juridikesi dhe jep udhëzime në aspektin ligjore;

-  Është përgjegjës për monitorimin dhe aplikimin e rregullave dhe akteve ligjore që ndërlidhen me kompaninë si dhe merr pjesë në hartimin , përpilimin, ndryshimin e rregullave, procedurave, të përcaktuara nga kompania;

-  Jep udhëzime ligjore për çështje rregullative-ligjore për kompaninë si përcakton lëndët me rëndësi dhe propozon masa juridike për mbrojtjen e kompanisë tek instancat gjyqësore;

-  Koordinon punën më të gjitha organet, shtetërore, Gjykata, agjencione te ndryshme, përmbaruese , vlerësuese dhe zyrtarë tjerë relevant të fushës ligjore;

-  Ndihmon në përgatitjet e procedurave dhe akteve tjera si dhe përcjell ndryshimet në legjislacion;

Kërkesat për këtë pozitë:

-  Diplomë universitare të Fakultetit Juridik

-  Minimum 3 vite përvojë në fushën e ligjeve për korporata

-  Aftësi për të shkruar përmbajtje dhe akte ligjore

-  Njohja e plotë e ligjeve respektive

-  Njohuri të gjuhës angleze.

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook