Log in
X

Company Name

Galeria Shopping Mall

Phone Number

Company Place

Prizren

Përgjegjës i Operacioneve

Përgjegjës i Operacioneve

Information

Publish Date

07.08.2019

End Date

28.08.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prizren

Job Description

Titulli:

Përgjegjës i Operacioneve

Përshkrimi i pozitës:

Përgjegjes/e për Shërbimet e Përgjithshme dhe mirëmbajtje të objektit

Departamenti Përkatës:

Menaxhment

Pozita superiore ku raporton:

Zëvendës CEO

Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

-  Koordinimi dhe menaxhimi i punëve gjatë ndërtimit të objektit

-  Koordinimi me arkitekt dhe kompani mbikqyrëse;

-  Koordinimi dhe mbajtja e raporteve me kompani shërbyese;

-  Menaxhon me punët teknike;

-  Nënshkruand okumentet teknike;

-  Organizon dhe udhëheqë me punët profesionale dhe të tjera në pajtueshmëri me normat e përgjithshme, rregulloren dhe aktet tjera të kompanisë;

-  Udhëheqë me politikat e kompanisë të caktuara nga Bordi i Aksionarëve në pajtim me të gjitha rregulloret dhe ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës;

-  Raporton Zëvendës CEO në baza ditore apo së paku në një herë në javë.

Kërkesat për këtë pozitë:

-  Diplomë universitare në Elektroteknikë, Makineri, niveli Master i preferueshëm;

-  Së paku 5 vite përvojë pune në menaxhimin e objekteve;

-  Se paku 2 vite përvojë në menaxhimin e personelit;

-  Njohuri në Financa dhe Marketing;

-  Aftësi në Komunikim dhe në Negocim;

-  Njohuri të gjuhës angleze (gjuha turke është përparësi).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com  dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook