Log in
X

Company Name

Galeria Shopping Mall

Phone Number

Company Place

Prizren

Menaxher i Marketingut

Menaxher i Marketingut

Information

Publish Date

07.08.2019

End Date

28.08.2019

Categories

| Marketing | Menaxher

Job Places

Prizren

Job Description

Titulli:

Menaxher i Marketingut

Përshkrimi i pozitës:

Përgjegjës për të gjitha aktivitetet e Marketingut

Departamenti përkatës:

Marketing

Pozita superiore ku raporton:

Zhvilluesit së Biznesit

Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

-  Planifikimin dhe zbatimin e strategjisë së marketingut, duke përfshirë publicitetin dhe PR.

-  Përcaktimin ei objektivave, në koordinim me standardet e kompanisë.

-  Planifikimin dhe menaxhimin e burimeve të marketingut sipas buxhetit të planifikuar.

- Planifikimin dhe menaxhimin e komunikimeve te brendshme në lidhje me marketingun në përputhshmëri me misionin, qëllimet dhe aktivitetet e kompanisë.

-  Planifikimin e promovimeve sipas orarit, kapacitetit dhe buxhetit.

-  Planifikimin e evenimenteve promocionale.

-  Përgjegjës/e për relacionet me media

-  Ndërton dhe mirëmbanë relacionet me media, gazetarë, klientë dhe me publikun e gjërë

-  Përgaditë dhe formulon përmbajtjet me interes në rrjete sociale si dhe komunikata për shtyp

-  Kujdeset për imazhin e kompanisë në publik

-  Komunikon dhe koordinon me ekipin e kompanisë dhe me qiramarrësit për planet dhe aktivitetet e marketingut

-  Mbikqyrë dhe koordinon zhvillimin e broshurave, pamfleteve dhe materialeve tjera tëkomunikimit për kompaninë

-  Sigurohet që materialet e komunikimit të jenë me standard të lart

-  Organizon dhe Koordinon evente promocionale për qendrën dhe qiramarrësit

-  Mban kalendarin e datave të rëndësishme për qëllim të organizimit të eventeve datat e caktuara.

Kërkesat për këtë pozitë:

-  Diplomë universitare në Marketing dhe/ose Administrim Biznesi.

-  Përvojë pune në pozicione të ngjashme minimumi 3 vite.

-  Njohje të mira në fushën e marketingut dhe të marrëdhënieve me publikun.

-  Aftësi të përballjes me situata komplekse;

-  Shkathtësi të avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikqyrëse dhe këshilluese.

-  Shkathtësi profesionale në të shkruar dhe komunikim verbal.

-  Aftësi të shkëlqyera në organizim, komunikim dhe negocim me palët.

-  Njohuri të gjuhës angleze (gjuha gjermane, turke apo gjuhe tjetër e huaj është përparësi).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook