Log in
X

Company Name

IP KOS SHPK

Phone Number

038 755 755

Company Place

Prishtinë

Kryepunëtor i Pikës Shitëse (21)

Kryepunëtor i Pikës Shitëse (21)

Information

Publish Date

16.08.2019

End Date

30.08.2019

Categories

Menaxher

Job Places

Ferizaj | Fushë Kosovë | Gjakovë | Gjilan | Kaçanik | Kamenicë | Klinë | Mitrovicë | Obiliq | Pejë | Podujevë | Prishtinë | Prizren | Suharekë | Viti

Job Description

Titulli i pozitës: Kryepunëtor i Pikës Shitëse

Lokacioni :

Prishtinë, Vragoli, Lipjan, Llapnasellë, Vushtrri, Shupkovc, Obiliq, Klinë, Gurakoc, Gjakove, Zahaq-Peje, Klinë, Kamenicë, Kacanik, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Suharekë, Podujevë, Penuhë dhe Viti

Përshkrimi i pozitës për krypunëtor : Do të jetë përgjegjës për planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollin e pompës së karburanteve, marketit të mallrave dhe shërbimeve që ofrohen në piken e shitjes me pakicë. Pritet të promovoj biznesin dhe produktet e IP, zvogëloi shpenzimet operative, të mbajë në nivel stafin e sherbimit duke siguruar produktivitetin financiar dhe duke mbajtur cilësi të lartë sherbimit në vazhdimesi.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për poziten kryepunëtor :

  • Të ket të përfunduar shkollimin e mesem ;
  • Kandidatët me shkollim universitar kanë përparësi ;
  • Një vit përvojë në punë të njëjta apo të ngjajshme;
  • Posedimi i patent shoferit kategoria B.

Shkathtësit dhe aftësit e kërkuara për pozitën kryepunëtor:

  • Aftësi të mira komunikuese
  • Aftësi të mira në marketing dhe shitje
  • Aftësi të përdorimit të kompjuterit (Microsoft office)
  • Të jete i shkathët dhe bashkpunues ne punë grupore.

Të gjithë të interesuarit për pozitën e lartcekur  mundë të aplikojnë  duke plotësuar formularin  për aplikim i cili gjendet  në linkun e më poshtëm, si dhe në web faqe www.ip-kos.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Konkursi është i hapur  deri më dt. 30.08.2019

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook