Log in
X

Company Name

MEDRUPLAST

Phone Number

045496000

Company Place

Prishtinë

Komercialist (2)

Komercialist (2)

Information

Publish Date

23.08.2019

End Date

10.09.2019

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Komercialist (2 vende te punes)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Listimin e produkteve të Brendeve tek blerësit;
 • Bën analiza të tregut, biznesit dhe targetimin e konusmatorëve;
 • Monitorimin e shitjes dhe qëndrueshmërisë së stokut për brendet e caktuara;
 • Analizon pozicionimet në treg (çmimet, konkurrencën, marketingun dhe promocionet);
 • Përcakton kriteret për distribuim të mallit;
 • T’i arrijë objektivat e caktuara të shitjes sipas planit;
 • Realizon detyra të tjera sipas kërkesës së Departamentit të Shitjes.

Kriteret e punësimit:

 • Të ketë se paku të kryer shkollën e mesme, diplomë universitare (e preferueshme);
 • Eksperiencë pune në shitje/distribuim, së paku 1 vite;
 • Aftësi të mira, negociuese dhe bindëse;
 • Të ketë vetë iniciativë dhe të jetë fleksibil ndaj ndryshimeve të tregut;
 • Të jetë i gatshme të punojë në presion, dhe me orar fleksibil.
 • Patent shoferi, kategoria “B”

Pagesa: Shumë Konkuruese

Udhëzime rreth aplikimit:

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV-n, si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, ne email: info@medruplast.com; 045496001 ose 045496002

Konkursi është i hapur deri me datën 10.09.2019

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen per interviste.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook