Log in
X

Company Name

Vizah GmbH

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Web Crawler Developer

Web Crawler Developer

Information

Publish Date

28.08.2019

End Date

11.09.2019

Categories

| Programer

Job Places

Prishtinë

Job Description

Web Crawler Developer
Full-time

Vizah SH.P.K është në kërkim të një Web Crwaler Developer me aftësi të dëshmuara.
Oferta e punës është afatgjatë.

Përgjegjësitë:
• Aftësi të mira në organizim dhe përcaktim të prioriteteve
• Të kuptuarit e kodit ekzistues
• Të kuptuarit e kërkesave të klientit dhe implemnetimi i tyre
• Raportim për klientin si dhe për përfaqëuesit e Vizah‘s
• Aftësi të mira të komunikimit në gjuhën angleze
• Aftësi në të shprehurit e ideve në mënyrë të qartë

Njohuritë:
• Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike ose kualifikim ekuivalent
• Përvojë pune në Java (preferohet njohje e Spring Boot (Framework))
• Njohuri rreth koncepteve të Programimit të Orientuar në Objekte
• Njohuri të mira rreth XML, HTML, CSS, Regular Expression, JavaScript / JSON
• Njohuri rreth Gradle ose Maven
• Njohuri rreth veglave për menaxhimin e versioneve, si Git
• Njohja e gjuhës gjermane ka përparësi

Kushtet e punës:
• Orari i punës tetë orë me një orë pauzë (fleksibil)
• Mundësi për të punuar nga shtëpia një herë në javë
• Rroga variabile – bazuar në njohuri dhe përvojë

CV-në tuaj e mirëpresim në jobs@vizah.ch

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook