Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 903

Company Place

Mitrovicë

Trajner për web - design dhe IT

Trajner për web - design dhe IT

Information

Publish Date

30.08.2019

End Date

11.09.2019

Categories

IT & Dizajn | Programer

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Bazuar në nevojat e organizates Diakonie Kosova në Mitrovicë, shpallë konkurs për këto pozita derisa punëtorët të kthehen nga pushimi i lehonisë.

Pozita 1: Trajner për web - design dhe IT

Pergjegjesite:

- Trajnoje te rinjet ne fushen per   “ Web design”

- Formimi i grupeve per pjesmarrje ne trajnim

- Mirembajtja e web faqes, emaileve zyrtare

- Mirembajtje e paisjeve te IT-se

Kualifikimet e kerkuara:

- Diplome universitare, Informatikes - Obligative

- Njohja e gjuhes Angleze – Obligative

- Njohuri dhe pervoje ne fushen e teknologjise informative dhe komunikimit elektronik

- Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;

- Aftesi per permbushje te detyrave dhe puneve nen presion.

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet në Kosoves.

Të interesuarit duhet të sjellin: CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetëse (diploma, certifikata trajnimi, referenca ). Dokumentet duhet te jene kopje meqe nuk kthehen.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati i fundit për aplikim është deri me: 11 Shtator 2019

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovicë, Për rastin e ndonjë pyetjeje mund të kontaktoni në Nr.Tel: 028 535 903.

Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook