Log in
X

Company Name

Odds of Roller SH.P.K.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Hulumtues

Hulumtues

Information

Publish Date

19.09.2019

End Date

30.09.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJE

Odds of Roller është kompani e hulumtimeve me seli në Kosovë që ofron gamë të gjerë të shërbimeve cilësore dhe sasiore në vend dhe jashtë vendit. Kompania ofron një sërë shërbimesh që përfshin identifikimin e kërkesave të hulumtimit të tregut, grumbullimin e të dhënave, analizat statistikore dhe përgatitjen e raporteve së bashku me rekomandimet.

Pozita:

 ‘Hulumtues’

Detyrat:

 • Dizajnimi dhe rishikimi i pyetësorëve;
 • Dizajnimi i metodologjisë për hulumtime të ndryshme; dizajnimi i mostrës dhe pastrimi i databazës;
 • Kryerja e analizave statistikore të të dhënave të hulumtimit; interpretimi i të dhënave kualitative dhe kuantitative
 • Përpilimi i raporteve deskriptive dhe analitike të hulumtimit;
 • Përpilimi i projekt-propozimeve për aplikime të ndryshme dhe klientë potencial;

Kërkesat:

 • Njohuri të larta të përdorimit të ndonjë programi softverik statistikor (SPSS, Stata etj.) apo të ndonjë programi softverik për programim statistikor (R, Python etj.);
 • Njohuri të mira në gjenerimin automatik të raporteve dhe dokumenteve;
 • Përvojë në analizë të të dhënave dhe shkrimin e raporteve analitike;
 • Shkathtësi të larta të shkrimeve analitike;
 • Përvojë në hartim të projekt-propozimeve;
 • Njohja e gjuhës angleze;

Mënyra e aplikimit:

Dërgoni CV-në e juaj së bashku me letrën motivuese në anglisht në adresën elektronike edita@oddsofroller.com me titull (subject) “Aplikim për hulumtues”. Aplikimet pranohen deri më 30 shtator 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook