Log in
X

Company Name

Segment Kosova Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Shitës për Pjesë Rezervë

Shitës për Pjesë Rezervë

Information

Publish Date

20.09.2019

End Date

13.10.2019

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Segment Kosova Sh.p.k ështëdistributor i autorizuar për shitjen dhe servisimin e makinerive dhe paisjeve të reja në sektorin e ndërtimitarisë, sektorin e minierave dhe sektorine prodhimit industrial. Segment Kosova shpk është distributor iautorizuar ngaAtlas Copco, Danfoss, Epiroc, Husqvarna Construction, Dynapac, Iterchimica, CIFA etj. Segment Kosova shpall: 

KONKURS PËR PUNËSIM

Një (1) shitës për Pjesë Rezervë të makinerive të rënda Betoni dhe Asfalti

Detyrat:

 • Të promovoj dhe të realizoj caqet e shitjeve për pjesërezervë tëmakinerivetë rënda të ndertimtarisë (Makineri Betoni, Makineri Asfalti dhe paisje të tjera të punës në ndërtimtari)
 • Tëpromovojdheimplementojpakot e pjesëvedheservisimimeve tëmirëmbajtjës sëmakinerivesipasprodhuesit
 • Të organizoj vizita tek klientet
 • Të identifikoj mundësit për shitje të pjesëve rezerë dhe te zgjeroj databazën e klienteve
 • Të pranoj kërkesat dhe të analizoj/ shqyrtoj nevojat/kërkesate klientëve për pjesë rezervë
 • Të lexoj skemat e makinerive dhe të identifikoj shifrat  përkatëse të pjesëve rezervë
 • Të përgadisëofertat për mundësitë/nevojat/kërkesat e klientëve për pjesë rezervë
 • Të prezantoj dhe negocioj ofertat me klientët
 • Të mirëmbaj në vazhdimësi mardhënjet komerciale me klientë dhe furnitorët përkatës
 • Të përgadisëlistate porosisve për pjesë rezervë
 • Të analizojtregun, shitjet dhe konkurencën dhe të raportoj në baza periodike

Njohuritë dhe aftësitë:

 • Aftësi të mira promovuese dhe komunikuese
 • Aftësi të mira teknike mbi makineritë e rënda dhe pjesët e tyre(specifikishtmakinerit e betonit, asfaltit dhe paisje te tjera të ndërtimtarisë)
 • Kërkohet dy vite përvojë në shitjetë pjesëve rezervë për makineri të rënda apo makineri të ngjajshme
 • Kandidatët me edukim dhe përvoj në makinerit e betonit, asfaltit dhe pasije të tjera të ndërtimtarisë kanë përparësi
 • Të njohë mesatarisht gjuhen Angleze (shkrim, lexim dhe në të folur)
 • Aftësi kompjuterike të Microsoft Office (excel, word, access, outlooketj)

Kandidatëve të pranuar ju ofrohet kontratë pune, trainime teknike dhe komerciale brenda dhe jashtë vendit mbi natyrën e paisjeve/makinerive dhe aplikimin e tyre në industri

Të gjithë kandidatët e intersuar duhet t´i dorezojnë CV-të e tyre në formë elektronike në e-mailin: hr@segment-rks.com duke specifikuar qartësisht poziten për të cilen aplikoni.

Vetëm kandidatët në listen e ngusht do të kontaktohen për intervistë.

Segment Kosova Sh.p.k

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook