Log in
X

Company Name

MEDRUPLAST

Phone Number

045496000

Company Place

Prishtinë

Komercialist për HORECA – Hotele Restaurante dhe Kafiteri (2)

Komercialist për HORECA – Hotele Restaurante dhe Kafiteri (2)

Information

Publish Date

25.09.2019

End Date

09.10.2019

Categories

Shitje

Job Places

Pejë | Prishtinë

Job Description

Komercialist për HORECA –Hotele, Restaurante dhe Kafiteri (2 pozita)

 1. Për Regjionin : Prishtinës (1 pozitë)
 2. Për Regjionin : Rrafshi I Dukagjinit (1 pozitë)

Përshkrimi I vendit të punës

 • Hulumtimi, Prezantimi dhe promovimi i produkteve te klientet e ri
 • Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë;
 • Zbaton planin e parashikuar të shitjës;
 • Analizon prezencen e produkteve në treg, përcjell konkurrencën;
 • Realizon të gjitha komunikimet me klient;
 • Realizon detyrat e tjera sipas kerkesave

Kualifikimet / Kërkesat

 • Të kenë së paku përgatitje të mesme shkollore;
 • Patent shofer Kategoria B;
 • Përpërsi kanë kanditatet me përvoj pune;
 • Aftësi të mira në komunikim,shitje dhe negocim;
 • Duhet të jetë i vetëorganizuar, të ketë vetëiniciativë, të ketë njohuri të theksuara të tregut per regjionin qe aplikon,
 • Është e preferuar me qenë banor i Regjionit përkatës

Pagesa: Shumë Konkuruese

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n, si dhe te percaktojne pozicionin për të cilën aplikojnë, ne email: info@medruplast.com ; 045496000

Ju informojmë së vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook