Log in
X

Company Name

IP KOS SHPK

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Operator i shitjes në Pompë, Arkatare në Market

Operator i shitjes në Pompë, Arkatare në Market

Information

Publish Date

03.10.2019

End Date

30.10.2019

Categories

Shitje | Arkatar

Job Places

Të gjitha qytetet

Job Description

“ IP-KOS sh.p.k” me numër unik identifikues 810834673 me adresë në Rrugën : Rr. Pennsylvania Nr. 41 (Marigona Residence); 10000 Kosovë Prishtinë, shpall:

K O N K U R S

Titulli i pozitës:

 1. Operator i shitjes në Pompë,
 2. Arkatare në Market

Në këtë lokacion:

Prishtinë, Vragoli, Lipjan, Llapnasellë, Vushtrri, Shupkovc, Obiliq, Klinë, Gurakoc, Gjakove, Zahaq-Peje, Klinë, Kamenicë, Kacanik, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Suharekë, Viti, Podujevë, Drenas dhe Penuhë.


1. Përshkrimi i pozitës: Operator i Shitjes në pompë

 • Operatori i shitjes do të jetë përgjegjës për shërbimin e klientëve, mbravjtjen në pikën shitëse, lëvizjen dhe rendin e klienteve.
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat ku zhvillohet puna të jëtë e pastër.
 • Ti përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës në pikën shitëse;.
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave të menaxherit të drejtpërdrejtë;
 • Të jetë i shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore.

Kualifikimet Arsimore dhe Profesionale për pozitën Operator të shitjes

 • Të ketë të përfunduar shkollen e mesme ,
 • Të ketë përvoj pune, në punë të njëjta apo të ngajshme;
 • Të ketë aftësi komunikuese,

 

2. Përshkrimi i pozitës: Arkatare në market:

 • Zbaton vendimet e menaxherit të pikës dhe direktivat që jepen nga lartë;
 • Është e obliguar që ta respektoj rregulloren e brendshme të kompanisë;
 • Të jetë representative;
 • Përcjellë me kujdes çdo kupon gjatë shitjes dhe analizon në shpejtësi përputhshmërinë e kuponit me artikuj, si dhe numëron çdo artikull;
 • Kontrollon në brendi artikujt që janë të paketuar;
 • Kontrollon cmimet në cdo produkt që kalon në arkë;
 • Pranon pagesa dhe kthen ndryshimin në mënyren e duhur;
 • Futë artikujt në qese sapo të kryej pagesën;
 • Bartë përgjegjësinë për çdo diferencë të të hollave në përmbyllje të ditës;
 • Kërkon ndihmë nga përgjegjësi ose punëtorët, në rast të ndonjë paqartësie momentale;
 • I shërben çdo klienti që kërkon ndihmë dhe i orienton tek personat përgjegjës si dhe do të jetë
 • përgjegjëse për shërbimin ndaj klientëve në market, mbarëvajtjen dhe përkujdesjen ndaj produkteve.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për pozitën Arkatare në market:

 • Të ket të përfunduar shkollen e mesme ,
 • Të ket përvoj pune, në punë të njëjta apo të ngajshme
 • Të ket aftësi komunikuese,
 • Të jetë e shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore, dhe të ketë aftësi të mira kompjuterike.

Të gjithë të interesuarit për pozitat e lartëcekura mundë të aplikojnë duke plotësuar formularin për aplikim i cili gjendet në linkun e më poshtëm: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Konkursi është i hapur deri më dt. 30.10.2019

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook