Log in
X

Company Name

Alba-Soft

Phone Number

+38344318282

Company Place

Prishtinë

Programues (senior), Programues (junior), Programues (Frontend), Dizajner

Programues (senior), Programues (junior), Programues (Frontend), Dizajner

Information

Publish Date

08.10.2019

End Date

13.10.2019

Categories

Programer | IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

1. Programues (senior) 

Detyrat e programuesit:

 • Analizon, dizajnon dhe zhvillon aplikacione dhe ueb aplikacione shume shtresore
 • Bashkëpunon me ekipin dhe përgatit testet për sistemet e zhvilluara
 • Zhvillon dhe analizon databaza
 • Planifikon projektet me agile/scrum dhe bashkëpunon me ekipin
 • Rishikon kodin dhe implementon standarde profesionale bazuar ne standardet e brendshme dhe ndërkombëtare
 • Sugjeron përmirësime rreth infrastrukturës dhe performances se aplikacioneve te zhvilluara

Kualifikimi:

 • Minimum 5 vjet përvojë në zhvillim te aplikacioneve me c#, si dhe, përvojë ne zhvillim te API dhe web shërbimeve.
 • Minimum 3 vjet përvojë ne sistemet relacionale te databazave
 • Njohuri me sistemet e kontrollimit te kodit dhe punës ekipore.
 • Njohuri me sisteme te CMS-ve dhe zhvillim te moduleve për to.
 • Shkathtësi te zgjidhjes se problemeve dhe identifikimin e nevojave te ndryshme
 • Te ketë se paku diplome bachelor ne shkencat kompjuterike ose fusha te ngjashme

Paga 1000€ - 1500€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca. Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

2. Programues (junior) 

Detyrat e programuesit:

 • Analizon, dizajnon dhe zhvillon aplikacione dhe ueb aplikacione shume shtresore
 • Bashkëpunon me ekipin dhe përgatit testet për sistemet e zhvilluara
 • Zhvillon dhe analizon databaza
 • Planifikon projektet me agile/scrum dhe bashkëpunon me ekipin
 • Rishikon kodin dhe implementon standarde profesionale bazuar ne standardet e brendshme dhe ndërkombëtare
 • Sugjeron përmirësime rreth infrastrukturës dhe performances se aplikacioneve te zhvilluara

Kualifikimi:

 • Minimum 1 vjet përvojë në zhvillim te aplikacioneve me c#, si dhe, përvojë ne zhvillim te API dhe web shërbimeve.
 • Minimum 1 vjet përvojë në sistemet relacionale të databazave
 • Njohuri me sistemet e kontrollimit te kodit dhe punës ekipore.
 • Njohuri me sisteme te CMS-ve dhe zhvillim te moduleve për to.
 • Shkathtësi te zgjidhjes se problemeve dhe identifikimin e nevojave te ndryshme
 • Te ketë se paku diplome bachelor ne shkencat kompjuterike ose fusha te ngjashme

Paga 400€ - 900€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca. Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

3. Programues (Frontend) 

Detyrat e programuesit:

 • Analizon, dizajnon dhe zhvillon pjesën frontend të faqeve dhe aplikacioneve
 • Planifikon projektet dhe bashkëpunon me ekipin rreth aspektit UI/UX
 • Sugjeron përmirësime rreth procesit të zhvillimit

 Kualifikimi:

 • Minimum 1 vjet përvojë në frontend
 • Të ketë njohuri në CSS/Javascript
 • Njohuri me sistemet e kontrollimit te kodit dhe punës ekipore.
 • Njohuri me sisteme te CMS-ve dhe zhvillim te moduleve për to.
 • Shkathtësi te zgjidhjes se problemeve dhe identifikimin e nevojave te ndryshme
 • Te ketë se paku diplome bachelor ne shkencat kompjuterike ose fusha te ngjashme

Paga 400€ - 600€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca. Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

4. Dizajner

Përshkrimi i pozitës

Kandidati do të bëj dizajn të ueb faqeve, logo, dizajne për shtyp, si dhe detyrat tjera të ngjashme të dizajnit.

Përvoja dhe njohuritë teknike

 • Aftësi kreative për dizajn
 • Photoshop, Corel Suite
 • Përparësi për ata që njohin HTML dhe CSS

Kriteret e përgjithshme:

 • Minimum 2 vjet përvojë
 • Përvoja e punës në dizajn dhe zhvillim të ueb faqeve dhe dizajnit në përgjithësi
 • Qasje kreative ndaj detyrave të punës
 • Aftësi për të bashkëpunuar me njerëz të niveleve të ndryshme

Paga 600€ - 1000€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca. Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

Konkursi i hapur deri me datën: 13.10.2019

Dërgo CV-në tuaj në info@albasoftgroup.com

 

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook