Log in
X

Company Name

DT MINING SHPK

Phone Number

Company Place

Prishtinë

SHOFER KAMIONI, MANIPULUES ME BAGER, MJESHTËR PËR KUBËZA BETONI

SHOFER KAMIONI, MANIPULUES ME BAGER, MJESHTËR PËR KUBËZA BETONI

Information

Publish Date

09.10.2019

End Date

21.10.2019

Categories

Vozitës | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

DT MINING SHPK” me numër të biznesit 811287350 me adresë në Palaj, Obiliq, shpall:

K O N K U R S

Titulli i pozitave të lira:

 1. SHOFER KAMIONI

Kërkesat:

 • Përvojë pune, preferohet 2 vite.
 • Të posedoj patente shoferi, kategoria “C”
 • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore e komunikative
 1. MANIPULUES ME BAGER

Kërkesat:

 • Përvojë pune në ndërtim të rrugëve apo gurëthyes
 • Të posedoj patente shoferi, kategoria C
 • Aftësi të mira manipuluese me makineri të rënda.
 • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore e komunikative,
 1. MJESHTËR PËR KUBËZA BETONI:

Kërkesat:

 • Përvojë pune në ndërtim të rrugëve apo trotuareve, vendosje të kubëzave dhe gurëve skajor.
 • Aftësi pune ekipore.

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, aplikimet e tyre mund t’i dërgojn në email adresën dt.miningpr@gmail.comose duke aplikuar në bazën e kompanisë, në Palaj, Obiliq.

Pas verifikimit të dokumentacionit ata të cilët plotësojnë kriteret e lartëcekura do të ftohen për tu intervistuar nga Komisioni mbi vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve.

Konkursi është i hapur deri më dt. 21.10.2019

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook