Log in
X

Company Name

Beni Dona Plast shpk

Phone Number

038/500-893

Company Place

Prishtinë

Ing. Dip. të Arkitekturës (5), Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (5)

Ing. Dip. të Arkitekturës (5), Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (5)

Information

Publish Date

14.10.2019

End Date

22.10.2019

Categories

Arkitekturë | Inxhinier | Ndërtimtari

Job Places

Deçan | Lipjan | Malishevë | Prishtinë | Prizren

Job Description

Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70238636, adresa: Rr. Imzot Nikë Prelaj pn. Ulpianë Prishtinë duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212. Statutin e Shoqërisë dhe nenin 7 të Aktit të Brendëshëm për Marrëdhënije Pune , si dhe duke pasë parasyshë zgjerimin e punëve shtesë dhe nevojen për puntorë ,publikon këtë :

KONKURS

Për këto vende të lira pune, ne këto komuna Prizren, Deçan, Malisheve si dhe Lipjan:

  1. Ing. Dip. të Arkitekturës (5 pozita),
  2. Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (5 pozita)

Kandidatët e interesuar për aplikim për ing.dip. duhet ti plotësojnë këto kushte:

  • Diplomë të fakultetit të arkitekturës si dhe të ndërtimtarisë – konstruktiv apo master në lëmit përkatëse për inxhiniera e jo baçellor,
  • Minimum 3-5 vite përvojë të punës në lëmitë e kërkuara,
  • Aftësi të planifikimit të punës dhe caktimit të prioriteteve
  • Të kenë njohuri të teknologjisë informative
  • Paga sipas marrëveshjes dhe e nivelit të lartë.

Aplikacionet merren dhe së bashku me CV dhe referenca dorëzohen në këte adresë: Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Rr. Imzot Nikë Prelaj pn. Ulpianë – Prishtinë, te njejtat mund te dorezohen ne e-Mail adres aplikobenidona@hotmail.com

Telefoni Nr: 038 500 893

Konkursi është i hapur 8 (Tetë) ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit.

Mirëpresim aplikacionet tuaja.

Shkarko Aplikacionin

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook