Log in
X

Company Name

Install Engineering Sh.p.k.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i Makinerisë

Inxhinier i Makinerisë

Information

Publish Date

28.10.2019

End Date

08.11.2019

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description


Install Engineering Sh.p.k.
shpall konkurs per vend pune.

Titulli : Inxhinier i Makinerisë – drejtimi Termoenergjetike (Njohës i instalimeve klimatizuese dhe ventiluese)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Projektimin e sistemeve klimatizuese dhe ventiluese ,ngrohjes qëndrore, përgaditjen e dokumentacionit për projektet, përfshirë dizajnet, specifikacionet teknike, paramasat dhe parallogaritë dhe tërë dokumentacionin teknik;
 • Kordinon dhe mbikëqyre punët e Instalimeve dhe implementimin e projekteve në teren ;
 • I ndihmon grupeve punuese me të gjitha dokumentacionet teknike me specifikacione detale dhe udhëzime të përdorimit të pajisjeve ;
 • Prezentimi i projekteve para klienteve ;
 • Komunikimi me prodhues dhe furnizues të paisjeve të ndryshme për dokumentacione teknike, udhëzime për përdorimin e pasijeve etj. ;
 • Përgatit raportet për aktivitetin e kryer për një periudhë kohore sipas kërkesës;

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplome Universitare në Makineri -Inxhinier i Makinerisë – Drejtimi Termoenergjetike ;
 • Përvojë punë 3 vjeçare në përgatitjen e projekteve dhe mbikëqyrjen e punëve inxhinierike;
 • Aftësi të mira kompjuterike, CAD,Microsoft Office,Internet, etj;
 • Aftësi të mira komunikuese më gojë dhe me shkrim në gjuhën Shqipe dhe Angleze përfshirë edhe aftësinë e dëshmuar për të përgatitur raporte dhe korespodencë .Veçori të forta ndër-personale, përfshirë edhe aftësi për të punuar edhe në një ambient ekipor. ;
 • Të ketë dëshmi se ka hartuar/menaxhuar projekte nga lëmia e kerkuar;
 • Leja e Vozitjes valide-kategoria “ B”;

CV e juaj dërgoni në adresen: puna@install-ks.com

Konkuruesit më të suksesshëm do të ftohen në intervistim.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook