Log in
X

Company Name

BPB - Banka për Biznes

Phone Number

+381 38 620 620

Company Place

Prishtinë

Dizajner grafik (m/f)

Dizajner grafik (m/f)

Information

Publish Date

28.10.2019

End Date

10.11.2019

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Banka Për Biznes, Zyra Qendrore në Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

KONKURS

Dizajner grafik (m/f)

Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Kualifikim Universitar (Marketing, Dizajn Grafik apo të ngjashme);
 • Njohuri për programet e dizajnit (Adobe Photoshop, Illustrator ose CorelDraw etj.);
 • Përvojë pune në fusha të ngjashme;
 • Njohuri për rrjetet sociale;
 • Te jetë i gatshëm te punoj me afate te caktuara;
 • Të ketë aftësi koordinimi, komunikimi dhe prezantimi të ideve;
 • I/e aftë të punojë në ekip dhe në mënyrë të pavarur;
 • Nivel i avancuar i Gjuhës Angleze.

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Krijimi i dizajnëve për aktivitete të ndryshme të marketingut (broshurave, fletushkave, posterëve) në përputhje me mesazhin e ofertës (kampanjës) si dhe çdo element që lidhet me identitetin vizual të bankës;
 • Propozimi i ideve të reja kreative të promovimit të produkteve të cilat i ofron banka;
 • Paraqet në mënyrë ilustrative konceptet dhe dizajnet e materialeve të kërkuara;
 • Të i përmbahet afateve kohore të paracaktuara për realizimin e projekteve;
 • Të punojë në ekip me departamentin e marketingut dhe departamentet tjera përkatëse;
 • Kuptim bazik ne menaxhimin e rrjeteve sociale (Facebook, Instagram, LinkedIn);
 • Detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.

Procedura e aplikimit:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi plotësoni formularin për aplikim duke bashkëngjitur dhe CV-në tuaj, në këtë link: https://www.bpbbank.com/forma-e-aplikimit-per-punesim/

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Afati i aplikimit është deri me datë: 10 nëntor 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook