Log in
X

Company Name

Henderson Asset Protection LLC

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Roje i transportit te parave te gatshme (3), Operator i mbikqyrjes Elektronike (2), Roje per sherbime themelore te sigurise (16)

Roje i transportit te parave te gatshme (3), Operator i mbikqyrjes Elektronike (2), Roje per sherbime themelore te sigurise (16)

Information

Publish Date

29.10.2019

End Date

12.11.2019

Categories

Sigurim Fizik

Job Places

Mitrovicë | Prishtinë

Job Description

Henderson Asset Protection LLC

Në kuadër të zgjerimit dhe standartizimit t'e' sh'e'rbimeve, Kompania Henderson Asset Protection LLC shpallë konkurs per pozitat:

 1. Roje i Transportit të Parave të Gatshme - Prishtinë (3 vende pune)
 2. Operator i Mbik'e'qayrjes Elektronike - Prishtinë (2 vende pune)
 3. Roje për Shërbime Themelore te Sigurisë - Prishtinë (10 vende pune), Mitrovicë (6 vende pune)

Kriteriumet për pozitat e lartëcekur janë si me poshtë:

Pozita 1:

 • Leternjoftimin valid (kopje)
 • Diploma e shkollës së mesme (kopje)
 • Dëshmin e provojes së punës ne pozitën e kërkuar (kopje)
 • Licencën të lëshuar nga Ministria e Puneve të Brendshme — Për pozitën e kërkuar (kopje)
 • 2 Fotografi (të madhësisë së pasaportës)

Pozita 2:

 • Leternjoftimin valid (kopje)
 • Dëshmin e provojes së punës ne pozitën e kërkuar (kopje)
 • Licencën të lëshuar nga Ministria e Puneve të Brendshme — Per pozitën e kërkuar (kopje)
 • 2 Fotografi (të madhësisë së pasaportës)

Pozita 3:

 • Leternjoftimin valid (kopj e)
 • Licencën të lëshuar nga Ministria e Puneve të Brendshme — Për pozitën e kërkuar (kopje)
 • Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (jo me te vjeter se 6 muaj)
 • Vërtetimin nga Gjykata qe nuk jeni nën hetime (jo më të vjetër se 6 muaj)
 • Certifikaten e Aftësisë së veprimit nga Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale (jo më të vjetër se 6 muaj)
 • Certifikaten Mjekësore për Punë (jo me të vjetër se 1 vitë)
 • 2 Fotografi (t'e‘ madhësisë së pasaportës)

Kandidatët e interesuar duhet që personalisht të paraqiten në zyrën e Burimeve Njerzore ne adresen: Rr.Ekrem Rexha Nr.27 Laxhja Arberia (ish Dragodan) Prishtinë nga e Hëna deri te Premten (Diteve te Punës) prej ores 09:00 - 16:00, per informata shtese munde te kontaktoni ne Numrin: 038/243-958.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Henderson Asset Protection LLC është punëdhënës me mundesi te barabarta per te gjithe dhe ne përputhëshmeri me Ligiin e Punes të Kosoves Nr.03/L-212, Neni 8 pika 2.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook