Log in
X

Company Name

K.S. Besa Security Sh.p.k.

Phone Number

049 / 764-544

Company Place

Prishtinë

Operator i Mbikëqyrjes Elektronike/Video Vëzhgimit (4), Patrullë Intervenuese (18), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (25)

Operator i Mbikëqyrjes Elektronike/Video Vëzhgimit (4), Patrullë Intervenuese (18), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (25)

Information

Publish Date

30.10.2019

End Date

13.11.2019

Categories

Sigurim Fizik

Job Places

Deçan | Ferizaj | Istog | Pejë | Prishtinë | Prizren

Job Description

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të klientelës së kompanisë, BESA SECURITY njofton për hapjen e vendeve të lira të punës, me mundësi punësimi të menjëhershëm.

Njoftimi vlen për këto vende të punës:

  1. Operator i Mbikëqyrjes Elektronike/Video Vëzhgimit - Prishtinë (4)
  2. Patrullë Intervenuese – Prishtinë (6), Prizren (4), Pejë (4), Ferizaj (2), Istog (2)
  3. Roje Fizike (Sigurim Themelor) – Regjioni i Prishtinës (20), Pejë-Deçan-Istog (5),

Prizren(5)

Dokumentacioni i kërkuar për kualifikim fillestar:

  • Dëshminë e kualifikimit shkollor
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Dëshmi mbi trajnimet e kryera (licenca)
  • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

VËREJTJE:

Për të gjitha pozitat e lartëcekura prioritet do të kenë fillimisht aplikuesit që tashmë posedojnë licencë, pastaj aplikuesit që posedojnë certifikatë ose trajnimin e kryer për shërbime të sigurimit.
Ndërsa, aplikantët tjerë, do të udhëzohen nga kompania jonë për kryerjen e trajnimeve adekuate dhe mbi procedurat e licencimit.

Aplikacionet për këtë pozite pranohen deri në diten e Premte, 13 Nëntor 2019, ora 16:30.

Adresa për aplikim: Zyra Qëndrore e Besa Security (Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, Prishtinë)
Telefoni kontaktues: 049 964 618 ose përmes email: info@besasecurity.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook