Log in
X

Company Name

Kosova Education Center (KEC)

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i Komunikimit në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it

Zyrtar i Komunikimit në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it

Information

Publish Date

31.10.2019

End Date

11.11.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

FTESË PËR APLIKIM

Pozita: Zyrtar i Komunikimit në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 01 Dhjetor 2019

Data e përfundimit të angazhimit: 31 Maj 2022

Përshkrimin e plotë të deturave të punës mund ta shkarkoni këtu: http://asset-ks.org/workwithus.html

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme në email adresën asset@kec-ks.org deri më 11 nëntor 2019, 24.00h.

Dokumentet e kërkuara:

  • Curriculum Vitae
  • Letër motivuese për këtë pozitë (max. 1 faqe)
  • Dy referenca nga punëdhënës të mëparshëm
  • 2-3 shembuj të produkteve tuaja në fushën e komunikimit (në gjuhën angleze apo/dhe shqipe), si p.sh. postim për rrjetet sociale, material promovues (video/infografikë), artikull/storie, etj.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook