Log in
X

Company Name

Kosmonte Foods Sh.p.k.

Phone Number

+381 38 601 222

Company Place

Prishtinë

Asistente Brand Manager (3)

Asistente Brand Manager (3)

Information

Publish Date

31.10.2019

End Date

08.11.2019

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Ndërmarrja Importuese dhe Distribuive “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në: Rr. e Antenës, Harilaq, Fushë Kosovë, (Tel: +381/38/733-377), shpall,

KONKURS

Për tri (3) vende të lirë pune: Asistente Brand Manager

Përshkrimi I Punës :

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Përgatitja e kërkesave për porosi të mallrave për të gjithë furnitorët;
 • Planifikimi i ngarkesave të transportit të porosive;
 • Kryen kalkulimet e importeve;
 • Pergatit procedurat paraprake për shpërndarjen e produkteve në treg;
 • Njofton klientet blerës për cfarëdo produkti të ri, ndryshimet e cmimeve të produkteve etj;
 • Analizon dhe raporton për shitjen e produkteve aktuale si dhe kujdeset për shitjen e produkteve qe kane qarkullim të ulet, si dhe menaxhim të skadencave;
 • Ndihmon dhe udhëzon komercialistët për të gjitha problematikat e hasura prej tyre;
 • Kontrollon në vazhdimësi gjendjen e stoqeve dhe raporton për tek personi përgjegjes;
 • Kryen analiza periodike në raport me realizimin e planit tek personat përgjegjës;
 • Raporton rreth problematikave, mangësive, ecurive pozitive/negative të procesit të punës tek personi përgjegjës;
 • Zbaton politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë.

Kualifikimet / Kërkesat

 • Diplomë universitare në Ekonomi ose shkenca ekzakte ;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketës baze MS Office (Windows, Excel; Power Point)
 • Të ketë përvojë në shitje dhe pasion për idetë, marketingun dhe branding (markat);
 • Të ketë aftësi të mira analitike, prezantuese dhe organizuese;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese, si me gojë dhe me shkrim;
 • Të jetë në gjendje të punojnë me gamë të gjerë të njerëzve nga prejardhje të ndryshme të biznesit;
 • Të jetë në gjendje të menaxhoj projekte të ndryshme në të njëjtën kohë;
 • Të jetë në gjendje të menaxhoj ndryshimet dhe te jetë fleksibël;
 • Te ketë njohuri shumë të mirë të gjuhës Angleze;
 • Te kenë aftësi organizative, kreative dhe të ndihmojë në dhënien e ideve të reja.
 • Të ruaj konfidencialitetin dhe të ketë etikë të lartë profesionale.

Dokumentacioni i nevojshëm: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi dhe titulli për të cilin aplikoni. Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: l.emra@kosmontefoods.com  më së voni deri me datën 08.11.2019. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

www.kosmontefoods.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook