Log in
X

Company Name

Dauti Komerc Sh.p.k

Phone Number

049 736 933

Company Place

Ferizaj

IT

IT

Information

Publish Date

01.11.2019

End Date

08.11.2019

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Ferizaj

Job Description

Titulli i vendit të punës:

IT  (1 pozitë)
 Vendi -Ferizaj

Kushtet të cilat duhet përmbushur:

  • Diplomë universitare (3 ose 4 vjeçare) në  drejtimin e shkencave kompjuterike.
  • Lista e notave të studimeve universitare.
  • Kandidatet me  përvojë pune kanë përparesi.
  • Njohuri lidhur me punën në kompjuter është e domosdoshme.  
  • Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme.
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit .
  • Aftësi të larta organizative dhe ndërpersonale.    
  • Patentë shoferi i kategorisë B.
  • Përparësi kanë kandidatët të cilët jetojne ne Regjionin e Ferizajit.

Informat:

 CV-të së bashku me dëshmitë e kualifikimeve arsimore të dërgohen përmes email adresës infodauti.ks@gmail.com  ose kopjet fizike te dokumentacionit te dorëzohen në seline e Kompanise “Dauti Komerc”sh.p.k –Rruga magjistrale Ferizaj-Kaçanik, respketivisht Fshati Gurëz Komuna e Ferizajit edhe ate cdo dite pune duke filluar nga ora 08.00-16.00 gjer në afatin e fundit për aplikim.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë  do të kontaktohen.
Kontakt  tel: 049-736-933
Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook